Начало » Нормативна база » Документи

Документи

Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Пътен възел тип „Полудетелина“ на АМ „Хемус“ при  пресичане с път VAR 2021 ( /I-2/ - Игнатиево)”

23.11.2021 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Привързване на новопроектирана отсечка на АМ Европа с пътен възел ССТ в участъка от км 48+611 до км 48+903 - изменение на ПУП-ПП за обект: Път II-18 Софийски околовръстен път, засягащ землищата на кв. Обеля, кв. Требич и с. Мрамор, в частта на пътен възел "Северна скоростна тангента" при км 5+109, с. Мрамор.

15.10.2021 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект:Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 ,,Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на МРРБ) ≡ км 32+449.08 (по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,,Северна скоростна тангента“) - изграждане и реконструкция на инженерни мрежи с проект на ПУП-ПП

15.10.2021 г.Уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Укрепване на свлачище на републикански път III-101 "Враца - Криводол" при км 15+862, на около 2 км южно от регулацията на гр. Криводол, с идентификационен № VRC10.43712.01"

14.10.2021 г.Уведомление по чл.4, ал 1 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 10, ал. 1 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за обект: АМ „Хемус“, участък 2 от км 103+060 до км 122+260 – Промяна на техническия проект по време на строителството

24.09.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Пътен възел „Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия““

08.09.2021 г.


 

Уведомление по чл. 4, ал. от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Ремонтно - възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-Т) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487, в нормативна експлоатационна пригодност“

23.08.2021 г.


 

Рехабилитация на път III-811 "II-81 - Богьовци - Сливница - Ракита - Брезник - Пали лула"

19.08.2021 г.АМ Хемус, участък от км 87+800 до км 103+060 – прецизиране на техническо решение за виадукт при км 100+820 и виадукт при км 101+730 с укрепващи конструкции тип армиран насип

29.07.2021 г.


Данни за трафика от АУЗПТ - 2020 г.

16.07.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“

14.07.2021 г.


Уведомление за инвестиционно предложение за обект: "Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-5006 "Габрово - Стоманеците - Зелено дърво - Узана в участъка при км 7+060".

22.06.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514)“

20.04.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Западен обход на град Пазарджик от км 123+000 до км 128+900“

19.04.2021 г.


Уведомление за инвестиционно намерение до РИОС Бургас на Агенция „Пътна инфраструктура“  за обект: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ „Тракия“ в участъка от км 342+000 до км 348+000

09.04.2021 г.


Уведомление за инвестиционно предложение - Укрепване на свлачище в близост до път III-4404 "Габрово-Трънито-Дебел дял" в участъка при км 12+982, с. Дебел дял, на 800 метра по шосето за Габрово

08.04.2021 г.Уведомление за инвестиционно предложение - Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път III-407 "Стражица-Полски Тръмбеш" от км 59+540 до км 59+900, ляво и дясно платна"

08.04.2021 г.Уведомление за инвестиционно предложение - Укрепване на свлачище на Републикански Път III-551 "ок.п. Дебелец-Плаково-Средни колиби-Елена" при км 2+418, на откос от югозападната страна на ул. "Патриарх Евтимий Търновски"

08.04.2021 г.Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект: „Основен ремонт и реконструкция на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30“

Приложения

18.03.2021 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Автомагистрала „Русе -Велико Търново, участъци „Русе – Бяла“ и „Обход на гр. Бяла“ участък от км 0+500 до км 76+040”– реконструкция на инженерни мрежи“

12.03.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Път II-35 „Плевен – Ловеч – Кърнаре“ – Югоизточен обход на гр. Плевен“

12.03.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“

09.03.2021 г.


 

Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изработване на технически проект за обект: АМ „Хемус“, участък 4 от км 139+340 до км 167+572“

20.01.2021 г.

 Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „АМ  „Хемус“ - етап 1, участък 3 от ПВ „Каленик“ до пресичането с път II-35, включително ПВ  "Плевен" от км 122+260 до км 139+340 – виадукти при км 133+600 и при км 135+200“

13.01.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Автомагистрала „Русе -Велико Търново, участъци „Русе – Бяла“ и „Обход на гр. Бяла“ участък от км 0+500 до км 76+040”– реконструкция на инженерни мрежи с проект на ПУП-ПП“

11.01.2021 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за обект: "АМ „Хемус“, участък от 87+800 до км 103+060 – допълнения в техническите проекти за изграждане на конструкции от армиран насип при устоите на мост над р. Вит при км 90+670  и мост над р. Вит при км 91+650"

08.01.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за обект: „Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали“, участък от км 334+447 до км 348+997.32≡км 349+422 – Реконструкция на инженерни мрежи“

08.01.2021 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Технически проект за „Път III-208 Провадия – Дъскотна – Айтос от км 49+184 до км 82+650”; Първи участък от км 49+184 до км 65+933 – в участъка от км 56+320 до км 56+496.50“

 

26.11.2020 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: АМ „Хемус“,  участък 6 от км 190+771,67 до км 223+426.75 – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи с проект на ПУП-ПП

30.10.2020 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: АМ „Струма“ Лот 3.1 – мост над р. Струма при км 0+120,7 напът II-19 Симитли-Разлог

7.10.2020 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Проект за изменение на ПУП-ПП за обект: „Път І-1 (Е 79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“ и за обект: „Път I-1 (Е79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20 – реконструкции на инженерни мрежи, в частта на пътен възел при км 102+753, в землището на с. Долна Вереница, общ. Монтана, обл. Монтана“

07.10.2020 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: АМ „Хемус“, участък 4 от км 139+340 до км 167+572 – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи с проект на ПУП-ПП

04.09.2020 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  АМ „Хемус“, участък 5 от км 167+572 до км 190+771,67– изграждане и реконструкция на инженерни мрежи с проект на ПУП-ПП

04.09.2020 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Технически проект за „Модернизация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект) в изпълнение на Решение по ОВОС № 1-1/2016год. и реконструкция на линейни мрежи

02.09.2020 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  Реконструкция на инженерни мрежи по трасето на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 15+500 до км 32+447.20

02.09.2020 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: АМ „Хемус“ в участъци от км 159+013.78 до км 162+076 и от км 181+413.33 до км 185+064 – прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос

06.08.2020 г.


 

Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение за рехабилитация (основен ремонт) на обект: „Път III-9061 „(Оризаре – Каблешково) – Тънково – Слънчев бряг“ от км 0+000 до км 7+853.

30.07.2020 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Разширен идеен проект на „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и I-6“

30.07.2020 г.Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река "Вит" при км 65+074 на път III- 358 "Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица“.

24.07.2020 г.Данни за трафика от АУЗПТ - 2019 г.

10.07.2020 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „АМ „Струма“ Лот 3.1 - етапна пътна връзка при км 373+100“

2.07.2020 г.


Приложение към т. 1 от Заповед № РД-01-240/27.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

План за действие към актуализирана Стратегическа карта за шум на 1122,606 км пътни участъци в Република България, през които преминават над 3 милиона моторни превозни средства годишно

Карти

Легенда карти

29.05.2020 г.


Уведомление за инвестиционно предложение за обект: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна при км 27+665, км 27+700 и км 27+755

ОБЯВА

КАРТА

28.4.2020 г.


Уведомление до министъра на околната среда и водите с № 04-09-38/09.04.2020 г. относно обект : „АМ „Струма“ Лот 3.1 – укрепителни стени в участък от км 370+990 до км 371+500 и етапна връзка при км 370+440“

9.04.2020 г.


Уведомление до министъра на околната среда и водите с № 04-09-15/18.02.2020 г. относно обект : „Ремонтно-възстановителни дейности на тунел „Правешки ханове“ при км 54+672 на АМ „Хемус“


18.02.2020 г.


Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за обект: „Път ІІ-56, Пътен възел „Скобелева майка“ – път ІІ-86 (югоизточен обход на Пловдив) привеждане на проектен габарит Г 10.50 към габарит Г 20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 основен ремонт“

Приложения

23.01.2020 г.


Уведомление за инвестиционно предложение за основен ремонт и реконструкция на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30

07.11.2019


 

Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Разширен идеен проект за обект „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и I-6“

14.10.2019 г.


Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: Път II-11 "Мизия – Оряхово – Крушовене", участък "Обход на град Оряхово" от км 0+000 до км 8+770

08.08.2019 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура” за обект: Път II-35 „Плевен – Ловеч – Кърнаре“ – Обходен път на гр. Плевен

Приложения

15.07.2019 г.


Данни за трафика от АУЗПТ - 2018 г.

12.07.2019 г.

 


Уведомление за инвестиционно намерение на Агенция „Пътна инфраструктура", с изх. № 32-00-52/09.07.2019 год. за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път Ш-862 „Първенец - Лилково" при км 8+100 и км 8+500"

Приложение

11.07.2019 г.


Актуализиране на план за действие към актуализирана „Стратегическа карта за шум“ (СКШ) на 1122.606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно

Приложения

19.06.2019 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Технически проект за обект „Път II-56 „Пътен възел Скобелева майка - път II-86 (югоизточен обход на Пловдив)“ привеждане от проектен габарит  Г10.50  към  габарит  Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000 – основен ремонт“

13.06.2019 г.


Писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството до председателя на УС на АПИ относно: Поставяне на знаци със специални предписания Д11 „Начало на населено място и селищно образувание“ и Д12 „Край на населеното място и селищното образувание“ на местата, съответстващи на границите на урбанизираните територии

27.05.2019 г.


Уведомление относно основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път ІІ-53 Поликраище-Елена–Сливен участък 1 от км 0+000 до км 6+717,79; участък 2 от км 16+700 до км 46+260,41; участък 3 от км 72+073,43 до км 87+253,79; Подобекти: Мост при км 39+345; Мост при км 44+383;Мост при км 74+306

25.04.2019 г.


Уведомление за инвестиционно намерение за обект: Укрепване на свлачище при км 41+394 на републикански път I-3 Бяла-Ботевград в участък от км 41+251,92 до км 41+562,29, с местонахождение: землищата на с. Козар Белене, община Левски, област Плевен

09.04.2019 г.


Уведомление за инвестиционно намерение за обект: "Укрепване на свлачище на републикански път I-8 Хасково - Свиленград в участъка от км 371+800 до км 372+200"


Приложения

14.03.2019 г.


Актуализирана стратегическа карта за шум (СКШ) на 1122,606 км пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно Възложител: МРРБ, Агенция „Пътна Инфраструктура“

Приложение - Шумови карти

Сурови изчислителни резултати (база за компилиране на изходните данни от разработената стратегическа карта за шум на основни пътни участъци в Р. България с трафик над 3 млн. МПС годишно)

16.11.2018


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Технически проект за обект „Републикански път III-7008 Елхово – Скалица, мост над река Тунджа при км 2+500“

10.10.2018 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Технически проект за обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /E 79/ „София-Кулата“

 

28.08.2018 г.Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Технически проект за АМ „Хемус“ – Етап I в участъци: Участък I – от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“ с приблизителна дължина 15,26 км; Участък II – от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 - км 103+060) до пресичането с път III-3005 включително пътен възел „Каленик“ (край на км 122+260) с приблизителна дължина 19,20 км, с обща приблизителна дължина на етапа 34,46 км.

Приложение

23.08.2018 г.Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за обект: Технически проект за обект "Автомагистрала "Хемус" участък Белокопитово - Буховци от км 310+940 до км 327+260

 

30.07.2018 г.


Данни за трафика от АУЗПТ - 2017


09.07.2018 г.

 


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за обект: Технически проект за обект АМ "Струма" Лот 3.3, от км 397+000 до км 397+600 и етапна връзка на пътна връзка на път I-1/Е-79/ с път BLG1236 при км 420+628.478

6.07.2018 г.Уведомление за инвестиционно намерение за обект: Укрепване на свлачище на републикански път II-53 Елена – Сливен – Ямбол, при км 107+200, на територията на ОПУ-Сливен

Приложения

08.06.2018 г.


Уведомление за инвестиционно намерение за обект:  Укрепване на свлачище на републикански път I-8 Хасково – Свиленград, в участъка от км 371+680 до км 371+880

Приложения

08.06.2018 г.


Уведомление за инвестиционно намерение за обект:  Укрепване на свлачище на републикански път I-1 София – Перник в участъка от км 281+150 до км 281+600 и привързването му към съществуващият път от км 281+050 до км 281+150 и от км 281+600 до км 281+700

Приложения

08.06.2018 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за обект: "Кръгово кръстовище "Долни Воден" при км 23+020 на път II-86 Пловдив - Асеновград"

21.05.2018 г.


 

Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за обект: "Кръгово кръстовище на бул. "Ломско шосе" и ул. "Полето" в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд"

21.05.2018 г.


 

Уведомление за инвестиционно предложение за обект „Укрепване на свлачище на републикански
път I-6 Кюстендил - Радомир - Перник при км 72+300“

Приложения

18.05.2018 г.


Уведомление за инвестиционно предложение: При изпълнението на обект: Път III-5004 “Обход на град Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, Трети етап - Чехлевци - П.В. „Д. Дянко“ /Път III-5006/ от км 10+940.74 до км 16+010 възникна необходимостта от изготвянето на проектно предложение за прилагането на „джоб“ стени за укрепване на дълбоки изкопи от км 14+960 до км 15+120, от км 15+220 до км 0+180, както и замяна на укрепителна стена от км 15+862 до км 16+010 с „джоб“стена

14.05.2018 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за технически проект: Основен ремонт и реконструкция на път II-11 Козлодуй - Хърлец в участъка от км 83+700 до км 95+129,68

08.05.2018 г.Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Пешеходен надлез над път II-99 Бургас - Царево при км 10+526, участък от км 10+378 до км 10+654"

26.04.2018 г.


 

Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Актуализация и допълване на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”, част „Отводняване“ и част „Отводнителни и напоителни полета“

20.04.2018 г. 


 

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обходен път на гр. Бургас – Iетап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството съоръжения на съществуващата инженерна инфраструктура“

28.03.2018 г.


Уведомление за инвестиционно намерение на АПИ за обект: ‘’Укрепване на републикански път I-4(E-772) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище (о.п. Разград – о.п. Шумен) от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна’’

21.02.2018 г.


Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на  инвестиционно предложение за „Автомагистрала „Русе - Велико Търново”

15.01.2018 г.


Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на  инвестиционно предложение за „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Враца”

15.01.2018 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на АПИ относно обект: Технически проект за обект АМ „Хемус“ – Етап I в участъци:

с обща приблизителна дължина 34,46 км

02.01.2018 г.


Страновище за проведените срещи за обществено обсъждане на докладите по "ОВОС" и "Оценка за съвместимост" за инвестиционните предложение aвтомагистрала "Русе - Велико Търново"

Приложение

18.12.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на АПИ относно обект: Основен ремонт на път І-5 ,,АМ Тракия"-гр. Хасково в участъци: 1 от 242+510 до км 275+372; в у-к 2 от км 278+711 до км 298+650 ;в участък 3 от км 300+034 до км 302+790, пътен надлез при км 276+096

20.11.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на АПИ относно обект:     Основен ремонт ( рехабилитация ) на обект: Път II-58 Кърджали - Асеновград , участък от км 25+047 до км 57+881=57+749.613

20.11.2017 г.


Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Автомагистрала „Русе - Велико Търново”

18.10.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на АПИ относно обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 30+673.48  – Реконструкция на ТТ кабел при км 11+400“

09.10.2017 г.


Становище на Агенция "Пътна инфраструктура" относно проведените обсъждания на доклада по ОВОС и доклада за оценка на степента на въздействие на лот 3.2 на АМ "Струма"

28.09.2017 г.


Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”

28.07.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Укрепване на републикански път II-59 „Момчилград – Крумовград – Ивайловград“, участък от км 18+250 до км 18+820

13.07.2017 г.


Данни за трафика от АУЗПТ - 2016

12.07.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Обект „Път І-1 Монтана - Видин - Ремонтно-възстановителни работи на мост над р. Ботуня при км 129+355

Карта

10.05.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Обект „Път І-8 Калотина - СОП от км 32+447,20 до км 48+611,93“

20.04.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Основен ремонт на път ІІ-23 “Русе – Кубрат – Ипсерих – Дулово“  от км 0+030 до км 46+771

Карта

20.04.2017 г.


Уведомление за инвестиционно намерение от АПИ за обект: „Основен ремонт на път III-109 път I-1 – Мелник“ от км 0+528 до км 12+815

30.03.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Основен ремонт на път ІІІ-2077 Каблешково- Межден от км 11+000 до км 20 +564.83

Карта

16.03.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Основен ремонт на път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109

Карта

13.03.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Основен ремонт на път III-866 Стойките - Широка лъка - Михалково от км 8+240 до км 11+500 и от км 26+600 до км 50+553

Карта 1

Карта 2

21.02.2017 г. 


 

Доклад за състоянието на тунелите по републиканските пътища в България

Таблица

15.02.2017 г.


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение /ИП/"Укрепване на републикански път II-59 "Момчилград - Крумовград - Ивайловград", участък от км 18+250 до км 18+820"

Писмо РИОСВ

30.12.2016 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от АПИ относно: Път III-559 „Полски градец – Tополовград – с. Устрем“, участък 1 от км 4+500 (4+460.40) до км 23+520 (23+417.34), участък 2 от км 35+060 (35+060) до км 39+540 (39+434.76)

27.12.2016 г.


Уведомление за инвестиционно предложение за "Рехабилитация на път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница, участък № 1: от км 18+212 до км 21+175.83, участък № 2: от км 24+169.12 до км 25+604.02, участък № 3: от км 27+400 до км 41+838.66

 23.12.2016 г.


Уведомление за инвестиционно предложение за обект: ''Основен ремонт(рехабилитация) на път III-663 Чирпан-Симеоновград - участък от км 0+000 до км 15+220, участък от км 15+220 до км 28+913.25, участък от км 31+742 до км 33+364.30 и участък от км 34+600 до км 54+835.61''

20.12.2016 г.


Заявление от собственик / упълномощен представител на собствениците, засегнати от обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за тези имоти, за които е налице влязъл в сила отчуждителен акт, чрез приключила съдебна процедура

12.12.2016 г.


Декларация от собственик /наследник на собственика/ на имоти и части от имоти,  засегнати от отчуждителната процедура за обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“


12.12.2016 г.Заявление от собственик / упълномощен представител на собствениците на имоти и части от имоти, засегнат от обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница”

12.12.2016 г.Декларация от собственик /неговите наследници/ на имоти и части от имоти, засегнати от отчуждителната процедура за обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 /идентичен с 16+540/, участък от км 0+000 до км 15+100 на територията на област София, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 603/ 22.07.2016 г. и не са го обжалвали

05.10.2016 г.

 


 

Актуализирано задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”

27.09.2016 г.


Уведомление за инвестиционно предложение "Път ІІ-35 "Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре" от км 37+393 до км 46+105 рехабилитация (основен ремонт)"

2.09.2016 г.


Уведомление на основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за обект: "Път III-306 Червен бряг - Чомаковци от км 9+715 до км 19+207.00 - рехабилитация"

26.08.2016 г.


Уведомление на основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за обект: Път III-992 Веселие Ясна Поляна - Мост над р. Ропотамо при км 16+257
24.08.2016 г.


Информация за преценяване на необходимостта от извършване  на ОВОС за инвестиционно предложение:

„Път ІІ-86 „Асеновград - Чепеларе - Смолян - Рудозем“:

 

04.08.2016 г.


 

Уведомление на основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за обект: Път ІІІ-112,,Дъбова махала-Монтана рехабилитация у-к от км 10+500 до км 16+227.88


Данни за трафика от АУЗПТ - 2015 г.

29.07.2016 г.Уведомление на основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на Път II-59 "Крумовград - Ивайловград" от км 30+439 до км 56+861.68

21.06.2016 г.


Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект: Околовръстен път на гр. Пловдив (Път III-805 /Път I-8 „Пазарджик – Пловдив/ - ПВ Царацово – Съединение от км 0+000 до км 4+120 и Път II-86 /Път I-8 Пазарджик – Пловдив/ - Асеновград – Смолян от км 0+000 до км 14+750) – Реконструкция с изграждане на второ пътно платно

22.04.2016 г.Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура” за обект: „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“

Приложения

22.03.2016 г.Информация по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на Път I-1 „Път II-17 – гара Яна“ в участъка от км 191+959 до км 237+553 и на Път II-82 „Костенец – Самоков - София“ в участъка от км 0+000 до км 86+100

23.02.2016 г.Писмо № 04-09-192/13.11.2015 г. до МОСВ за инвестиционно предложение на АПИ за обект: АМ „Тракия“ Оризово – Бургас Лот 5 „Карнобат - п.в. Бургас“ – запад, от км 325+280 до 360+568 – теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта

16.02.2016 г.Писмо № 04-09-5/21.01.2016 г. до МОСВ за инвестиционно предложение на АПИ за обект: Път II-86 „Асеновград-Чепеларе- Смолян-Рудозем“ : Участък 1 от км 125+757 до км 129+660 – реконструкция; Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 – рехабилитация; Участък 3 от км 132+92 до км 135+530 – Обходен път на гр. Рудозем по съществуващи улици и ново трасе

 

16.02.2016 г.


Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомагистрала „Русе – Велико Търново“

11.02.2016 г.


Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за проект "Път I-9 Слънчев бряг - Бургас от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие"

08.12.2015 г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура” за обект: „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“

Приложения

19.11.2015 г.


Доклад на Световната банка относно „Разработване на цялостна визия за въвеждането на електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване“

11.11.2015 г.


Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 -2022 г.

01.10.2015 г.


Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на обект: „Модернизация на път I-1 (E-79) "Видин - Враца” в участъци: Участък № 1 Видин - Димово; Участък № 2 Димово - Бела - Ружинци; Участък № 3 Ружинци - Монтана

12.10.2015 г.


Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас", участък "п. к. Кошарица - п. к. Несебър", от км 199+048.49 до км 205+323.55

13.07.2015 г.


Обобщена справка  за Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014 - 2020 г. (СОПИСРПИРБ) (съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми)


Обобщена справка съгласно чл. 29. ал. 1 от НУРИЕО относно посочените условия в Решение № ЕО – 1/2015 г. на Mинистъра на околната среда и водите за обект: Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас", участък "п.к. Кошарица- п.к. Несебър" от км 199+048.89 до км 205+323.55

06.08.2015 г.


Становище по екологична оценка за Средносрочната оперативна програма  за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 (СОПИСРПИРБ)

13.07.2015 г.


Информация за договор № Д-10/04.02.2015 г. „Разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт”, след приключване на строителните дейности по проекта и изготвяне на такава оценка за проектите, които следва да приключат през този програмен период”

 

13.07.2015 г.


Декларация - образец за собствениците на имоти и части от имоти, засегнати от изграждането на обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 30 от 2015 година и не са го обжалвали 

25.03.2015 г.

 Информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за реконструкцията на ел. провод – 20 kV извод „Рогозиново“ с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947, във връзка с реализацията на А 1 „Марица“ „Оризово – Капитан Андреево“ лот 2 „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км 70+620

24.03.2015 г.Декларация - образец за собствениците на имоти и части от имоти, засегнати от изграждането на обект: Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540),  участък от км 0+000 до км 15+100“, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 811 от 2013 година и не са го обжалвали 

21.03.2015 г.


 

Писмо № 04-09-47/11.03.2015 г. във връзка с Решение № ЕО-2/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП - ПП/ за обект "Обходен път на гр. Димово" от км 39+480 до км 47+300 на път I-1

19.03.2015 г.

 


 

Доклад за екологична оценка на средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията за развитие на пътната инфраструктура в република България 2014 – 2020 г.

Приложения

13.03.2015 г.Решение № ЕО-2/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Устройствен план - Парцеларен план за обект: Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1

06.03.2015 г.


Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за обект: ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. КАЗАНЛЪК СВЪРЗВАЩ ПЪТ I-5 И ПЪТ I-6

05.03.2015 г.


Обобщена справка съгласно чл. 29. ал. 1 от НУРИЕО относно посочените условия в Решение № ЕО – 1/2015 г. на Mинистъра на околната среда и водите за обект: АМ „Струма” Лот 2 „Дупница - Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52 във връзка с изработване на проект за изменение на ПУП – ПП в у-ци от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200 и от км 350+340 до км 359+483.52
03.02.2015 г.


Решение № ЕО-1/2015 на Министерство на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за обект "Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „АМ „Струма“ лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52“ в участъците от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200, от км 350+340 до км 359+483.52“

22.01.2015 г.


Информация по Приложение 2 на НУРИОВОС за обект: Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и Път III-666 и пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ и изработване на технически проект и парцеларен план за обект „АМ „Марица“, „Оризово – Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000

19.01.2015 г.


Информация по Приложение 2 на НУРИОВОС за обект: Път II-62 „Дупница – Самоков“ от км 42+145 до км 79+005. Участъци от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+920.62 до км 78+633.13. Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071.66 до км 62+921.62=км 62+920.62

19.01.2015 г.


 


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ „СТРАТЕГИЧЕСКИ КАРТИ ЗА ШУМ (СКШ)“ ЗА ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ТРАФИК НАД 3 МИЛИОНА МПС ГОДИШНО

16.12.2014 г.


Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за обект: АМ "Струма" лот2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483.52 - Изместване на участъка от км 330+000 до 332+960

19.11.2014 г.


Декларация от собственик по образец, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано

03.11.2014 г.


Писмо № 04-09-70/25.06.2014 г. във връзка с Решение № ЕО-7/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за обект "Път ІІІ-623 Бобов дол - Жедна - Аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по новото трасе - ПУП - Парцеларен план от км 14+850 до км 15+550"

07.07.2014 г.


РЕШЕНИЕ №ЕО-7/2014 за преценяване на необходимостта от екологична оценка на обект "Път ІІІ-623 Бобов дол - Жедна - Аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по новото трасе - ПУП - Парцеларен план от км 14+850 до км 15+550"

14.05.2014 г.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ „СТРАТЕГИЧЕСКИ КАРТИ ЗА ШУМ (СКШ)“ ЗА ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ТРАФИК НАД 3 МИЛИОНА МПС ГОДИШНО
31.01.2014 г.

Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане на  „План за действие към „Стратегически карти за шум” за основните пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно
31.01.2014 г.


Справка за път I-5 „Кърджали – Подкова” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки, мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване на мост над река Върбица
08.11.2013 г.


Писмо № 04-09-242/17.10.2013 г. във връзка с Решение №ЕО-25/2013 г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
30.10.2013 г.


Околовръстен път на гр. Пловдив (Път III-805 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ - ПВ Царацово – Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и Път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ - Асеновград – Смолян“ от км 0+000 до км 14+750) – Реконструкция с изграждане на второ пътно платно

22.10.2012 г.


Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” от км 212+233.06 до км 222+849.41 – реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие

17.10.2012 г.


Решение № ЕO-41/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Законопроект за изпълнение и допълнение на ЗП

ПМС за изменение на Правилник на АПИ

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за пътищата

Доклад проект на ПМС за изменение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ


Писмо № 04-09-221/09.09.2013г. във връзка с Решение №ЕО 32/2013 г. за преценяване необходимостта от екологична оценка


Решение №ЕО 32/2013 г. за преценяване необходимостта от екологична оценка 


Информация за преценяване на необходимостта отизвършване на овос за инвестиционно предложние заизграждане на големи съоръжения по трасето, включително в шест участъка със ситуационни промени за обект: АМ „Струма" Лот 2 „Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52 


Преценка на необходимост  от  извършване  на   ОВОС за  път I-7 „Силистра – Шумен“ участък от км 1+773 до км 108+540


информация за преценяванена необходимостта отизвършване на овос /Рехабилитация на Път II-59 „Момчилград – Крумовград“от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548 до км 30+731.83/


РЕШЕНИЕ № ЕO - 25/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Справка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка


Решение №ЕО - 15/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /АМ "Марица", у-к "Оризово - Харманли" от 5+000 км 71+011,31/


Информация за преценяване на необходимостта за извършване на ОВОС /път II-86 „Обходен път на гр. Чепеларе“/


Информация за преценка на необходимосттa от извършване на ОВОС път ІІ 18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ЗАПАДНА ДЪГА“ ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+308.17”


Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за обект: „Път I-5 „Кърджали – Подкова” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

Копие от писмо на МОСВ


Решение №7/2013 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка за обект АМ"Струма" лот 2


Бяла книга (White list)


Пакт за почтеност


Информация - разрешения за строеж АМ "Струма" лот 1 и лот 4

Приложения


Справка съгласно чл. 29 от наредбата за екелогична оценка за обект Берковица

Решение №ЕО-10/2012 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка


Информация за преценка на необходимосттa от извършване на ОВОС

 


Заповед № РД-11-572, 26.04.2013

 


Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за обект: „Път I-5 „Кърджали – Подкова” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

 


Копие от писмо на МОСВ

 


Решение №7/2013 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка за обект АМ "Струма" лот 2

 


Бяла книга (White list)

 


Пакт за почтеност

 


Информация - разрешения за строеж АМ "Струма" лот 1 и лот 4

Приложения

 


Справка съгласно чл. 29 от наредбата за екелогична оценка за обект Берковица

Решение №ЕО-10/2012 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка

 


Завовед № РД-11-702/15.06.12 за въвеждане временна организация на движението по републиканските пътища, във връзка с повишената интензивност на движението на транспортните потоци и съхраняване на пътните настилки при високи температури

 


Заповед № РД-11-374/06.04.2012 г. на Агенция "Пътна инфраструктура" за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през активния почивен сезон


Заповед РД-11-123/07.02.2012 относно временно спиране на движението на товарни превозни средства с тегло над 10 тона по РПМ

Заповед РД-11-130/08.02.2012 г. относно временното спиране на товарни превозни средства с тегло над 10 т.  

Заповед РД-11-135/09.02.2012 г. относно временно спиране на товарни превозни средства с тегло над 10 тона

Заповед РД-11-144/14.02.2012 г. относно временно спиране на товарни превозни средства с тегло над 10 тона по РПМ


Заповед на Агенция "Пътна инфраструктура" за  изменение и допълнение на Заповед No РД-11-576 от 19.05.2011 г. за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през активния почивен сезон


Заповед_за въвеждане на ВОД във връзка със повишената интензивност на движението през летния сезон

Заповед_за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през активния почивен сезон


Заповед на Агенция "Пътна инфраструктура" за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през активния почивен сезон


План за действие към "Стратегически карти за шум (СКШ)за основните пътни участъци в Р.България с трафик над 6 милиона МПС годишно"


Уведомление на АПИ до фирми–неизрядни платци („Рекламна агенция - Бултон” ЕООД) 


Решение на АПИ във връзка с постъпили възражения относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на автомобили, собственост на АПИ” 


Решение № ЕО-15/2010г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) А1 АМ „Марица” Оризово – ГКПП „Кап. Андреево”  


АПЕЛ НА АПИ „ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТЯ!”


Решение за определяне на изпълнител за рехабилитация на обект: Лот № 25, Пътен възел „Бургас - Средец - Созопол" при км 241+600 на Път 1-9 от Проект „България -Транзитни Пътища V"  


Решение на председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител във връзка с „Извършване на консултантски услуги за изготвяне на Анализ „разходи-ползи” и Формуляри за кандидатстване за финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз (ЕС)” на проект „Строителство на АМ „Струма”, Лот 1, Долна Диканя – Дупница; Лот 2, Дупница – Симитли и Лот 4, Сандански – Кулата”


Обнародване на Заповед № 09-50 от 26.07.2010 за отнемане на разрешение за експлоатация на крайпътен обект "Мобилна газостанция" 


 Отворени ценови оферти по проект TRP5/25 : Проект “България - Транзитни Пътища V” 


Стратегически карти за шум (СКШ) 89,260 основни пътни участъци в Р. България ( с трафик над 6 млн. МПС годишно )


Проект за изработване на стратегически карти за шум за осн. пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно


Рехабилитация на първите 4 ЛОТ-а от първи етап на ОПРР 


 Уточнение на АПИ относно обектите по ДИЗ, на които предстои отлагане, поради затруднение в съфинансирането 


Резюме окончателен доклад на актуализирана пълна екологична оценка във връзка с изграждане на 3.4км. подходен път към ГКПП "Капитан Андреево"


Актуализиран план за управление на околната среда във връзка с изграждане на 3.4км. подходен път към ГКПП "Капитан Андреево" 


Документи от извършените лабораторни изследвания на материали използвани за направата на насип за ЛОТ 2 на АМ“ТРАКИЯ“


КОНСУЛТАНТ ПО ГЛАВНИТЕ ПЪТИЩА - ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


TERMS OF REFERENCE - HIGHWAY ADVISER


 Материали от Петата международна конференция по асфалтови смеси и настилки


Стратегия за управление на риска в Агенция "Пътна инфраструктура" (2011 -2013)


Заповед за организация и контрола на движението за осигуряване на нормална проходимост по републиканските пътища през есенно-зимния сезон 2011 -2012 г.пътищата


АРХИВ