Начало » Нормативна база » Заповеди ВОБД

Заповеди ВОБД

Заповед № РД-11-1477/ 20.12.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийно укрепване, възстановяване на пътното тяло и изграждане на снегозащитни съоръжения в участък от км 23+280 до км 24+160 на АМ „Струма“, дясно платно“

21.12.2021 г.


Заповед № РД-11-1476/ 20.12.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 28+870 до км 35+054 на АМ „Струма“ за обект  АМ „Струма“ участък от км 31+000 до км 32+000 дясно платно във връзка с настъпилата тежка катастрофа на АМ „Струма“  на 23.11.2021 г. при км 31+170 дясно платно и необходимостта от аварийно възстановяване на експлоатационните качества

21.12.2021 г.


 

Заповед № РД-11-1475/ 17.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път I-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01“

20.12.2021 г.


 

Заповед № РД-11-1472/17.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ.път I-1) = 58+128,47( километраж по проект). Участък 2: път I-1 „Видин - Димово“ от км 33+400 до км 47+000“

17.12.2021 г.Заповед № РД-11-1437/14.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за "Директно трасе, участък 1 от км 359+000 до км 365+500 на АМ "Струма", Лот 3.1 към обект "Проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.1" Проект № BG16M1OП001-2.001-001", съгласно Договорно споразумение № 163/30.12.2015 г.

14.12.2021 г.Заповед № РД-11-1436/14.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-1 (Е79) за обект: "Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград", участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ. път I-1)=58+128.47 (километраж по проект)"

14.12.2021 г.


 

Заповед № РД-11-1435/14.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел "Ечемишка" (лява тръба) при км 41+922 на АМ "Хемус"

14.12.2021 г.


 

Заповед № РД-11-1434/14.12.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 18+860  до км 21+740, ляво платно на АМ „Хемус”, за обект: „Ремонтни възстановителни дейности на виадукт при км 19+260 /Потоп/, ляво платно на АМ „Хемус“

14.12.2021 г.
Заповед № РД-11-1425/14.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движение на обект: "Обезопасяване на участък от пътното платно (аварийна лента) на п.в. "Мухово" при км 46+000 на АМ "Тракия"

14.12.2021 г.


Заповед № РД-11-1410/13.12.2021 г. Oтносно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Изграждане на осветление по главен път I-1 „Русе – Разград“ до кръстовището за гр. Кубрат и кв. „Средна кула“, гр. Русе“

14.12.2021 г.


Заповед РД-11-1395/10.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Автомогистрала „Марица“ /А 4/ „Оризово – Капитан Андреево“, участък ЛОТ 2 „Димитровград – Харманли“ от км 33+400 до км 67+620“, подобект: „ЖП надлез над АМ „Марица“ при км 41+597 /нов км 38+687/“

10.12.2021 г.


 

Заповед РД-11-1392/10.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението в  участъка от км 50+930  до  км 55+540, ляво и дясно платно на АМ „Тракия”, за обект: „Ремонтни работи по демонтиране на съществуващата осветителна система и нейните елементи, както и монтаж на временно аварийно осветление в лява и дясна тръба на тунел „Траянови врата“ при км 53+297 на АМ „Тракия““

10.12.2021 г.


Заповед № РД-11-1390/19.12.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Кърджали – Маказа“ от км 345+470 до км 344+880 ляво във връзка с изграждане на пътни връзки за обект: „Изграждане на пътни връзки и локално платно за транспортно обслужване през ПИ 40909.127.415, ПИ 40909.127.507 и ПИ 40909.13.922, 40909.126.123 за имоти 40909.127.504 и 40909.13.923, гр. Кърджали“

09.12.2021 г.Заповед РД-11-1375/03.12.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: "Актуализация на технически проект и строителство на обект път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89"

03.12.2021 г.


Заповед РД 11-1369/01.12.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР на обект "Изграждане на осветление по главен път I-2 "Русе - Разград" до кръстовището за гр. Кубрат и кв. "Средна кула", гр. Русе

02.12.2021 г.


Заповед РД 11-1367/01.12.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Аварийно състояние на ригел на стълб С6 на виадукт при км 34+220 дясно платно – осигуряване на безопасност на трафика на АМ „Хемус“ с обходен маршрут за тежкотоварни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 тона“

02.12.2021 г.


Заповед РД 11-1366/01.12.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 28+870 до км 35+054 на АМ "Струма" за обект АМ "Струма" участък от км 31+000 дясно платно във връзка с настъпила тежка катастрофа на АМ "Струма" на 23.11.2021 г. при км 31+170 дясно платно и необходимостта от аварийно възстановяване на експлоатационните качества на пътната отсечка в участъка от км 31+000 до км 32+000

02.12.2021 г.


Заповед РД 11-1318/19.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР на обект "Ремонтни дейности по съществуващи дъждоприемни решетки по булевард "Беломорски" (републикански път I-5 "Хасково-Кърджали-Маказа")

19.11.2021 г.


Заповед РД 11-1317/19.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 18+860 до км 21+740, ляво платно на АМ "Хемус", за обект: "Ремонтни възстановителни дейности на виадукт при км 19+260 /Потоп/, ляво платно на АМ "Хемус"

19.11.2021 г.


Заповед РД 11-1316/19.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: "Въвеждане на ограничение на движението на МПС в зоната на пътен надлез на път III-5007 "Ягода-Конаре" км 0+000 над път I-5 "Казанлък-Стара Загора" при км 213+357"

19.11.2021 г.


Заповед РД 11-1315/19.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: "Вход-изход строителен обект от площадките за отдих /паркинги/ от двете страни на АМ "Струма" при км 88+770", във връзка с изпълнение на обект: Проектиране и строителство на АМ "Струма" ЛОТ 3.1 Проект № BG16M1OP001-2.001-0001 /Договор № 163 от 30.12.2015 год./

19.11.2021 г.


Заповед РД 11-1314/19.11.2021 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път 1-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново- о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен) от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна". Подобект: „Направа на отбивен път на РПI-4/E772/“

19.11.2021 г.


Заповед РД 11-1312/18.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Превантивен ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик“ от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 163+280 до км 172+700 /Етап I/ и от км 172+750 до км 182+745 /Етап II/“

18.11.2021 г.


Заповед РД 11-1311/18.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89“

18.11.2021 г.


Заповед РД-11-1307/17.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП IV – участък от км 174+910 до км 178+010

17.11.2021 г.


Заповед РД-11-1306/17.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП III – участък от км 166+853 до км 174+910

17.11.2021 г.


Заповед РД-11-1305/17.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП I – участък от км 146+775 до км 158+095

17.11.2021 г.


Заповед РД-11-1302/12.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в  участъка от км 50+930  до  км 55+540, ляво и дясно платно на АМ „Тракия”, за обект: „Ремонтни работи по демонтиране на съществуващата осветителна система и нейните елементи, както и монтаж на временно аварийно осветление в лява и дясна тръба на тунел „Траянови врата“ при км 53+297 на АМ „Тракия“.

15.11.2021 г.


 

Заповед РД-11-1301/12.11.2021 г. относно:  Временна организация и безопасност на движението за обект: „Зимно поддържане на АМ „Тракия“ при надлез Деветак на км 313+840“

15.11.2021 г.


Заповед РД-11-1300/12.11.2021 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-8 Хасково - Свиленград в участъка от км 371+840 до км 372+200“. 

15.11.2021 г.


ЗАПОВЕД №РД-11-1297/12.11.2021 г относно: Временна организация и безопасност на движение за обект: „Обезопасяване на участък от пътното платно – аварийна лента при км 346+800, ляво платно на АМ „Тракия““.

12.11.2021 г.


Заповед РД-11-1282/10.11.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Изграждане на автомагистрала „Хемус“, участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел Дерманци, подобект: „Временен път и ВОД на републикански път I-4 от км 9+605 до км 9+822“

10.11.2021 г.


Заповед № РД-11-1269/10.11.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 в участъка „Русе – Велико Търново“ от км 5+750 до км 6+167 дясно във връзка с изграждане на пътна връзка за обект: „Открита площадка за складиране на нова селскостопанска и земеделска техника в ПИ 63427.180.3, местност „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе на републикански път I-5 „Русе – Велико Търново“ при км 6+142 дясно“

10.11.2021 г.


Заповед № РД-11-1238/29.10.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно-възстановителни работи на дилатационни фуги на големи съоръжения по Автомагистрала „Хемус“. Подобект: Ремонт на дилатационни фуги на големи съоръжения в участъка от км 337+302 до км 350+000

04.11.2021 г.Заповед РД – 11 – 1248 /02.11.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на АМ „Струма“ в участъка от км 138+467 до км 141+337 дясно платно във връзка с изграждане на „Търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в УПИ III в местността „Поручик Минков“, землище на с. Плоски, община Сандански“

02.11.2021 г.


Заповед РД – 11 – 1240 /29.10.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на дилатационни фуги на съоръжения при км 382+650, км 389+150 и естакада „Девня“ от км 400+100 до км 400+750“

02.11.2021 г.


 

Заповед № РД-11-1247/01.11.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Превантивен ремонт в участъка на АМ "Марица" с извършване на СМР от км 101+800 до км 107+220 ляво платно и от км 103+240 до км 107+220 дясно платно"

01.11.2021 г.Заповед № РД-11-1245/01.11.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път I-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01“

01.11.2021 г.Заповед № РД-11-1239/29.10.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно възстановителни дейности на виадукт при км 15+940 – демонтаж на временна фуга на дясно платно на АМ „Тракия“

01.11.2021 г.Заповед № РД-11-1234/29.10.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) "Мездра - Ботевград" ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89"

29.10.2021 г.Заповед № РД-11-1233/28.10.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Зимно поддържане на АМ „Тракия“ при надлез Деветак на км 313+840“

29.10.2021 г.Заповед № РД-11-1224 относно временна организация и безопасност на движението в участъка от км 2+780 до км 3+950 на републикански път I-8 във връзка с извършване на „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

27.10.2021 г.Заповед РД-11-1220/27.10.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Превантивен ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик – Пловдив“ от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 163+280 до км 172+725 (Етап II-1 и II-2)“.

27.10.2021 г.


 

Временна организация и безопасност на движението на път I-2 “Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна“ във връзка с изграждане на „Пътна връзка за УПИ 026003 „Крайпътен обект - автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и снекбар“

25.10.2021 г.


 

Временна организация и безопасност на движението за подобект 17 – Временна производствена база на фирма „Дуйгу Мухендислик“ за целите на обект: „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“, част от проекта „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

25.10.2021 г.


 

Временна организация и безопасност на движението за целите на обект: „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“, част от проекта „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, подобект 09 - път за достъп до край на тунел № 11, подобект 06 - пътна варианта над жп линия при км 97+357, подобект 10 - път за достъп до начало на Тунел № 12,  подобект 13 - път за достъп до начало на Тунел № 13.

25.10.2021 г.


Заповед № РД-11-1186 относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на дилатационни фуги на съоръжения при км 382+650, км 389+150 и естакада „Девня“ от км 400+100 до км 400+750“

21.10.2021 г.Заповед №РД-11-1165/15.10.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР на обект: „Ремонтни дейности по съществуващи дъждоприемни решетки по булевард „Беломорски“

15.10.2021 г.


Заповед №РД-11-1162/15.10.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9/ Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“

15.10.2021 г.


Заповед №РД-11-1143/08.10.2021 г. относно: Ремонтно-вьзстановителни работи на дилатационни фуги на големи съоръжения по Автомагистрала „Хемус". Подобект: Ремонт на дилатационни фуги на големи съоръжения в участъка от км 337+302 до км 350+000

8.10.2021 г.


Заповед №РД-11-1142/08.10.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път 1-1 (Е-79) „Мездра -Ботевград" ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89"

8.10.2021 г.


Заповед № РД-11-1138/06.10.2021 г. относно: временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-9 „Варна – Бургас“ от км 85+000 до км 88+780“

06.10.2021 г.


Заповед № РД-11-1137/06.10.2021 относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП I – участък от км 146+775 до км 158+095""

06.10.2021 г.


Заповед № РД-11-1129 от 5.10.2021 отоносно Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно възстановителни дейности на виадукт при км 15+940 – демонтаж на временна фуга на дясно платно на АМ „Тракия“ с изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД

05.10.2021 г.


Заповед № РД-11-1128 от 5.10.2021 относно Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтнo-възстановителни работи на надлез над ЖП линия Пловдив – Бургас при км 159+949 дясно на АМ „Тракия””

05.10.2021 г.


Временна организация и безопасност на движението за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус“”

30.09.2021 г.


Заповед РД -11-1077/28.09.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 31+790 до км 32+460 дясно платно на Софийски околовръстен път за обект: „Доизграждане на надлез над ЖП линия на път II-18 при Казичене от км 32+240 до км 32+680 дясно платно“.

29.09.2021 г.


Заповед РД-11-1045/21.09.21 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Мост на р. Струма при км 0+120,70 на път II-19 „Симитли – Разлог“. Вход-изход строителен обект на път I-1 „София – Кулата“ км 376+100 дясно“

23.09.2021 г.


Заповед РД-11-1044/21.09.21 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 2+780 до км 3+950 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

23.09.2021 г.


Заповед РД-11-1043/21.09.21 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 3+955 до км 7+399 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

23.09.2021 г.


Заповед РД-11-1042/21.09.21 г. относно: Временна организация и безопасност на движението в участъка от км 0+790 до км 2+775 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

23.09.2021 г.


ЗАПОВЕД РД-11-1035/20.09.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно–възстановителни дейности пътен тунел „Витиня“-дясна тръба, виадукт при км 33+910–дясно платно, виадукт при км 34+22 дясно платно и виадукт при км 35+144 ляво платно на АМ „Хемус“

20.09.2021 г.


Заповед № РД-11-1009/17.09.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на републикански  път I-6 "Кюстендил - Радомир - Перник" - укрепване на свлачище при км 72+300"

20.09.2021 г.


Заповед № РД-11-1008/17.09.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на Републикански път I-6 „Граница Софийска област – Карлово – Бургас“ от км 242+960 до км 254+070 на територията на ОПУ-Пловдив“

20.09.2021 г.


 

Заповед № РД-11-998/16.09.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Автомагистрала „Марица“ /А 4/ „Оризово – Капитан Андреево“, участък ЛОТ 1 „Оризово – Димитровград – пътен надлез при км 29+079“

16.09.2021 г.


 

Заповед № РД-11-988/14.09.2021 г. относно: Ремонт на АМ Струма от км 149+500 до км 149+700 дясно и ляво платно за движение към обект АМ Струма ЛОТ3.3 участък от км 128+177 до км 151+805

14.09.2021 г.


Заповед № РД-11-987/14.09.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект "Аварийно укрепване, възстановяване на пътното тяло и изграждане на снегозащитни съоръжения в участък от км 23+280 до км 24+160 на АМ "Струма" дясно платно"

14.09.2021 г.


Заповед № РД-11-985/13.09.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Технологичен проект за път II-18 /СОП/ от км 6+265 до км 26+684 включително 4 пътни връзки на пътен възел с „Ботевградско шосе“ в участъка от км 24+598 до км 28+365 ляво и дясно платно

14.09.2021 г.


Заповед РД-11-981/13.09.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: „Нова ВЛ 400 кV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица Изток“, подобект: „Пресичане на АМ „Марица“ „Оризово – Димитровград“ при км 23+247"

13.09.2021 г.


Заповед РД-11-979/10.09.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект: "Превантивен ремонт на РП I-8 София-Пазарджик-Пловдив от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 172+725 до км 182+505 - I-ви етап"

13.09.2021 г.


Заповед РД-11-978 от 10.09.2021 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект Изграждане на пътна връзка за с. Птичар с път I-5 Кърджали-Подкова, кръстовище на 364+500 по път I-5, община Момчилград

13.09.2021 г.


Заповед № РД-11-972/08.09.2021 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: Превантивен ремонт на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна от км 146+800 до км 197+836“, ЕТАП IV – участък от км 174+910 до км 178+010

08.09.2021 г.


Заповед № РД-11-966/08.09.2021 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Подмяна на дилатационни фуги на мост над р. Йерусалимовска на АМ „Марица“ км 82+720 дясно платно“

08.09.2021 г.


Заповед № РД-11-967/08.09.2021 г. относно: Въвеждане на временна организация и безопасност на движението във връзка с отстраняване на дефекти за обект: „Ремонтни дейности по път II-53 „Ямбол - Калчево“ от км 149+986 до км 161+480, подобряване на постоянната организация на движение с път III-5304 и път I-7“, участък кръстовище на път II-53 с път I-7

08.09.2021 г.


 

Заповед № РД-11-965/07.09.2021 относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Изграждане на снегозащитни съоръжения в участък от км 24+746 до км 26+906 на АМ „Струма“, дясно платно“

08.09.2021 г.Заповед № РД-11-961/03.09.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Довършителни дейности на връхна конструкция на виадукт при км 36+450 „Коренишки дол“ дясно платно на АМ „Хемус“

03.09.2021 г.Заповед № РД-11-959/02.09.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението от км 7+400 до км 15+500 на път I-8 /Калотина – София/ и на Републикански път III-813 /Годеч – Драгоман/ в участъка от км 26+522 до км 26+737 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

03.09.2021 г.Заповед № РД-11-957/02.09.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Модернизация на път I-1 (E79) „Видин-Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ.път I-1) = 58+128,47( километраж по проект). Участък 2: път I-1 „Видин - Димово“ от км 33+400 до км 47+000“

03.09.2021 г.Заповед № РД-11-956/02.09.2021 г. относно: Организация за своевременно сигнализиране и обезопасяване на участък от републикански път I-1 София Перник от км 276+040 до км 277+610 и от км 278+567 до км 281+800  за обособяване на две ленти за движение в посока София

  02.09.2021 г.


 

Заповед № РД-11-951/30.08.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект : „Авариен ремонт на СОП – Западна дъга при съоръжението на бул. „Стефансон“

  31.08.2021 г.


 

Заповед № РД-11-947/27.08.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението за обект –„Превантивен ремонт в участъка на АМ „Марица“ с извършване на СМР от км 101+800 до км 107+220 ляво платно от км 103+240 до км 107+220 дясно платно с изпълнител „АБ“ АД

 27.08.2021 г.


 

Заповед № РД-11-944/27.08.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Подмяна на дилатационни фуги на мостови съоръжения на път I-5 Русе-Велико Търново-Габрово, на територията на ОПУ Велико Търново- Надлез при  км 67+071,50"

27.08.2021 г.


 

Заповед № РД-11-919/20.08.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Превантивен ремонт на път I-1 "София - Кулата" от км 282+485 до км 286+865"

23.08.2021 г.Заповед № РД-11-920/20.08.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението във връзка с изграждане на пътна връзка за обект "Бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, тир паркинг и търговска сграда със заведаение за бързо хранене" в обхвата на път I-7 "Петолъчката - Могила - окоп" при км 254+190 - вход и при км 254+320 - изход дясно

23.08.2021 г.Заповед РД-11-921/20.08.2021 г. относноВременна организация и безопасност на движението в участъка от км 0+790 до км 2+775 за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

23.08.2021 г.


 

Заповед № РД-11-918/20.08.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Нова ВЛ 400 кV от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ (Р. Гърция) на територията на Р. България“, подобект: „Пресичане на път I – 5 „Хасково – Кърджали“ при км 302+152“

23.08.2021 г.


Заповед № РД-11-901/19.08.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект:"Изграждане на АМ "Хемус", участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел "Дерманци", подобект: "Временен път и ВОД на републикански път I-4 от км 9+605 до км 9+822"

19.08.2021 г.


Заповед № РД-11-911/19.08.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) "Мездра - Ботевград" ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89"

19.08.2021 г.


Заповед №РД-11-905/17.08.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Довършителни дейности на връхна конструкция на виадукт при км 36+450 „Коренишки дол“  дясно платно на АМ „Хемус“

18.08.2021 г.


Заповед №РД-11-904/17.08.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Довършителни дейности на връхна конструкция на виадукт при км 37+920 дясно платно на АМ „Хемус“

18.08.2021 г.


ЗАПОВЕД № РД-11-876/06.08.2021 относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Подмяна на дилатационни фуги на мостови съоръжения на път I-5 - Надлез при км 104+905.50“

06.08.2021 г.


ЗАПОВЕД № РД-11-875/06.08.2021 относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Пътен възел "Симитли 1" от км 373+410 до км 375+910 по километража на път I-1 към обект: "Проектиране и строителство на АМ "Струма" ЛОТ 3.1""

06.08.2021 г.


ЗАПОВЕД № РД-11-872/05.08.2021 относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Подмяна на дилатационните фуги на мост над р. Йерусалимовска на АМ „Марица“ км 82+720 дясно платно“

05.08.2021 г.


ЗАПОВЕД № РД-11-868/04.08.2021 относно временна организация и безопасност на движението за обект „Актуализация на технически проект и строителство на обект: „път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1“ от км 174+800 до км 194+164.89““

4.08.2021 г.


ЗАПОВЕД РД-11-861/03.08.2021 относно въвеждане на временна организация на движението за обект: "Укрепване на свлачище с идентификационен № PVN 16.37647.01 при с. Козар Белене, на републикански път I-3 Бяла - Ботевград, при км 41+394"

03.08.2021 г.


Заповед № РД-11-832/30.07.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-1 „София – Кулата“ от км 282+485 до км 286+865“

30.07.2021 г.


Заповед № РД-11-830/30.07.2021 г. относно: Временна организация и безопасност на движението на път I-8 „Хасково – Харманли“ в участъка от км 306+841 до км 307+941 за обект: „Нова ВЛ 400 кV от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ (Република Гърция) на територията на Република България“, подобект: „Пресичане на път I-8 „Хасково – Харманли“ при км 307+391“

30.07.2021 г.


Заповед № РД-11-829/29.07.2021 г. относно Временна организация и безопасност на движението за обект: „Изграждане на снегозащитни съоръжения в участък от км 26+784,84 до км 27+133,15 на АМ „Струма“, ляво платно“

30.07.2021 г.


Заповед № РД-11-822/28.07.2021 г. относно Временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на участък от км 37+500 до км 42+480 от републикански път I-6 „Граница РС Македония – Гърляно – о.п. Кюстендил – Радомир“.

28.07.2021 г.


Заповед № РД-11-821/28.07.2021 г. относно Временна организация и безопасност на движението за обект: „Ограничаване на движението по аварийна лента на виадукт при км 34+220 – дясно платно на АМ „Хемус“, поради предаварийното състояние на виадукта“.

28.07.2021 г.


Заповед № РД-11-791/9.07.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път 1-1 „София - Кулата“ от км 282+485 до км 286+865“

16.07.2021 г.


Заповед № РД-11-807/15.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението в участъка от км 182+294 до км 211+150, ляво платно на АМ "Тракия" с указан обходен маршрут за обект: „Ремонтнo – възстановителни работи в участъка от км 184+740 до км 208+181 – ляво и дясно платно на АМ „Тракия””

15.07.2021 г.


Заповед № РД-11-803/14.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Проучвателно – проектански работи и строителство (инженеринг) на републикански път I-6 „Кюстендил – Радомир – Перник“ – укрепване на свлачище при км 72+300“

14.07.2021 г.


Заповед № РД-11-804/14.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Технологичен проект за път II-18 /СОП/ от км 6+265 до км 26+684 включително 4 пътни връзки на пътен възел с „Ботевградско шосе“. Подобект: участък 12 от км 24+750 до км 28+087

14.07.2021 г.


Заповед № РД-11-802/14.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на дилатационни фуги на съоръжения при км 382+650, км 389+150 и естакада „Девня“ от км 400+100 до км 400+750“

 14.07.2021 г.


Заповед № РД-11-800/14.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Довършителни дейности на връхна конструкция на виадукт при км 36+450 „Коренишки дол“ дясно платно на АМ „Хемус“

 14.07.2021 г.


Заповед № РД-11-796/13.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Авариен ремонт на СОП – Западна дъга при съоръжението на бул. „Стефансон“

13.07.2021 г.


Заповед № РД-11-794/12.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 „Хасково – Кърджали – Маказа" в участъка от км 336+925 до км 338+105 за обект: "Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400kV п/ст "Марица изток" (Р България) - п/ст "Неа Санта" (Р Гърция) на територията на Република България", Подобект "Пресичане на път І-5 "Хасково – Кърджали – Маказа" при км 337+515"

12.07.2021 г.Заповед № РД-11-793/12.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 „Хасково – Кърджали – Маказа"  в участъка от км 338+165 до км 339+345 за обект: "Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400kV п/ст "Марица изток" (Р България) - п/ст "Неа Санта" (Р Гърция) на територията на Република България", Подобект "Пресичане на път І-5 "Хасково – Кърджали – Маказа" при км 338+755"

12.07.2021 г.Заповед № РД-11-792/12.07.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението на път I-5 „Хасково – Кърджали – Маказа" в участъка от км 337+545 до км 338+725 за обект: "Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400kV п/ст "Марица изток" (Р България) - п/ст "Неа Санта" (Р Гърция) на територията на Република България", Подобект "Пресичане на път І-5 "Хасково – Кърджали – Маказа" при км 338+135"

12.07.2021 г.Заповед № РД-11-727/29.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Изграждане на снегозащитни съоръжения в участък от км 24+358 до км 24+594 на АМ "Струма", дясно платно"

29.06.2021 г.Заповед № РД-11-726/29.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Превантивен ремонт на републикански път I-6 "Граница Софийска област - Карлово - Бургас" от км 242+860 до км 254+070"

29.06.2021 г.Заповед № РД-11-718/25.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: "Ремонт на асфалтовата настилка на АМ "Тракия" в участъка от км 352+000 до км 354+500 - дясно платно"

25.06.2021 г.Заповед № РД-11-716/25.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението в участъка от км 12+340 до км 14+500 на републикански път I-8 и на републикански път III-813 (Годеч - Драгоман) в участъка от км 26+522 до км 26+737 във връзка с изпълнението на обект: "Модернизация на път I-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка"

25.06.2021 г.Заповед № РД-11-706/24.06.2021 г. за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Обезопасяване на участък от пътното платно /аварийна лента/ на п.в. „Мухово“ при км 46+000 на АМ „Тракия““

25.06.2021 г.


Заповед № РД-11-703/24.06.2021 г. за въвеждане на временна организация и безопасност на движението в участъка от км 2+780 до км 7+700 за обект „Модернизация на път I-8 Калотина Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

25.06.2021 г.


Заповед №РД-11-702/24.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движение за обект: „Обезопасяване на участък от пътното платно - аварийна лента при км 346+800, ляво
платно на АМ „Тракия““

24.06.2021 г.


Заповед № РД-11-697/23.06.2021 г. за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект:  “Ремонтно - възстановителни работи на надлез над ЖП линия Пловдив - Бургас при км 159+949 дясно на АМ “Тракия””

23.06.2021 г.


Заповед № РД-11-689/18.06.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Ремонтно-възстановителни работи в участъка от км 184+740 до км 208+181 - ляво и дясно платно на АМ "Тракия""

21.06.2021 г.


Заповед РД-11-688/18.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 /Сарафово – Бургас/ до км 493+550 на път I-6 /Ветрен – Бургас/ и локални платна“

18.06.2021 г.


Заповед РД-11-686/18.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Мост на р. Струма при км 0+120,70 на път II-19 „Симитли – Разлог“. Вход-изход строителен обект на път I-1 „София – Кулата“ км 376+100 дясно“, във връзка с „Проектиране и строителство на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1“, участък 2 от км 372+000 до км 373+100“

18.06.2021 г.


 

Заповед РД-11-687/18.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението на обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-8  Хасково – Свиленград в участъка от км 371+840 до км 372+200"

18.06.2021 г.Заповед РД-11-685/18.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Изграждане на снегозащитни съоръжения в участък от км 24+358 до км 24+594 на АМ „Струма“, дясно платно“

18.06.2021 г.

 Заповед РД-11-684/18.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението в участъка от км 1+910 до км 2+540 на републикански път I-8 във връзка с извършване на обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“

18.06.2021 г.Заповед РД 11-683/18.06.2021 г. относно  временна организация и безопасност на движението за обект: „Пътна връзка за „Търговски обект и гараж за товарни автомобили“ на път I-5 „Хасково – Кърджали – Маказа“ при км 339+900, ляво“

18.06.2021 г.Заповед РД-11-670/17.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „Нова ВЛ 400 кV от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ (Р. Гърция) на територията на Р. България“, подобект: „Пресичане на път I – 5 „Хасково – Кърджали“ при км 309+935“

17.06.2021 г.Заповед РД-11-672/17.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: ,,Превантивен ремонт на републикански път I-8 „София – Пазарджик – Пловдив“ от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 172+725 до км 182+505 I-ви етап “

17.06.2021 г.Заповед РД-11-673/17.06.2021 г. относно временна организация и безопасност на движението за обект: „ВОБД на АМ „Тракия“ за временни пътни връзки при км 338+620, дясно (изход) и при км 338+675, ляво (вход-изход) към кариера за инертни материали“

17.06.2021 г.Заповед РД-11-649/14.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението в участъците от км 1+200 до км 1+900 и от км 2+575 до км 2+775 на републикански път I-8 във връзка с извършване за обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“


15.06.2021 г.Заповед РД-11-648/14.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Актуализация на технически проект и строителство на обект: път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89“

15.06.2021 г.Заповед РД-11-647/14.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на участък „Граница Република Северна Македония – Гърляно – Кюстендил“ от км 13+570 до км 16+570 и участък „Цървеняно – Граница ОПУ Перник“ от км 33+180 до км 37+500 на републикански път I-6 „Граница Република С. Македония – Гърляно – о.п. Кюстендил – Радомир“


15.06.2021 г.Заповед РД-11-645/14.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението на път I-2 в участъка „Русе – Разград“ от км 12+290 до км 12+609 за обект: „Електрически кабел 20 кV от трансформаторен пост ТП „М-ГАЗ“ до трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 кV; 3х1000 кVA - ПИ с идентификатор 63427.316.200 в местност „Гърков дол“, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе“


14.06.2021 г.Заповед РД-11-646/14.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно-възстановителни работи на надлез над ЖП линия Пловдив – Бургас при км 159+949 ляво на АМ „Тракия“

14.06.2021 г.
Заповед РД-11-638/14.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно-възстановителни дейности на смесена канализация в локала на ул. „Проф. Якимов“, гр. Бургас“ – пресичане чрез хоризонтален сондаж при км 241+768 на път I-9 „Варна-Бургас-М. Търново“

14.06.2021 г.Заповед РД-11-633/11.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на участък от км 37+500 до км 42+480 от републикански път I-6 „Граница РС Македония – Гърляно – о.п. Кюстендил – Радомир“

14.06.2021 г.

 Заповед РД-11-590/08.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Правец, включваща следните подобекти: подобект 17 – ул. „Трети март“ – от пътно кръстовище с път I-3 до ОТ377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при ОТ326“


11.06.2021 г.Заповед РД-11-628/10.06.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-5 „Стара Загора – Димитровград“ от км 266+572 до км 275+434, заедно с прилежащите съоръжения“

11.06.2021 г.Заповед РД-11-570 от 27.05.2021 г. за временна организация и безопасност на движение за обект: "Модернизация на път I-1 Видин-Ботевград, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по същ.път I-1) = 58+128,47 (километраж по проект). Участък Видин-Димово от км 33+400 до км 47+000"

27.05.2021 г.Заповед РД-11-569/27.05.2021 г. - за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“

27.05.2021 г.


Заповед РД-11-568/27.05.2021 г. - за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Текущ ремонт и възстановяване на конструктивни характеристики, превантивно подобряване на инсталации и съоръжения на пътен тунел „Ечемишка“ (лява тръба) при км 41+922 на АМ „Хемус“”.

27.05.2021 г.

 


Заповед № РД-11-557/ 21.05.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно-възстановителни работи в участъка от км 184+740 до км 208+181 – ляво и дясно платно на АМ „Тракия“

21.05.2021 г.Заповед № РД-11-558/21.05.21 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път I-4 „Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище ( о.п. Разград – о.п. Шумен) от км 243+000 до км 250+300“

21.05.2021 г.


Заповед № РД-11-547/19.05.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонт на асфалтовата настилка в участъка от км 323+807 до км 359+475 на АМ „Тракия““

19.05.2021 г.


Заповед № РД-11-542/19.05.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на републикански път I -6 „Граница Софийска област – Карлово - Бургас“ от км 242+860 до км 254+076 на територията на ОПУ Пловдив“

19.05.2021 г.Заповед № РД-11-538/17.05.2021 г. за временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтни дейности по път II-53 „Ямбол – Калчево“ от км 149+986 до км 161+480, подобряване на постоянната организация на движение с път III-5304 и път I-7“, участък кръстовище на път II-53 с път I-7

17.05.2021 г.


 

Заповед № РД-11-536/14.05.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Превантивен ремонт на път I-1 "София - Кулата" от км 282+485 до км 286+865"

14.05.2021 г. 

Заповед № РД-11-535/14.05.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: Ремонт на асфалтова настилка на АМ „Тракия“ в участъка от км 324+120 до км 335+000 - дясно платно"

14.05.2021 г.Заповед № РД-11-522/11.05.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението в участъка от км 209+505 до км 215+600 за обект: "Ремонт на път I-1 от път II-17 до пътен възел "Витинска река" от км 191+959 до км 215+600"

11.05.2021 г.Заповед № РД-11-515/10.05.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Шумозащитна стена на път I-9 „Варна-Бургас“ в участъка между летище Бургас и кв. „Сарафово“ гр. Бургас от км 231+560 до км 232+450 ляво"

10.05.2021 г.Заповед № РД-11-510/29.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: „Ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 19+260 /Потоп/, ляво платно на АМ „Хемус"

 29.04.2021 г.Заповед № РД-11-500/23.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Технологичен проект за път II-18 /СОП/ от км 6+265 до км 26+684 включително 4 пътни връзки на пътен възел с „Ботевградско шосе“. Подобект: участък 6 от км 10+470 до км 14+625, участък 7 от км 22+855 до км 24+043, участък 8 от км 19+550 до км 20+025, участък 9 от км 14+225 до км 15+975 и участък 10 от км 7+548 до км 8+400

23.04.2021 г.Заповед № РД-11-499/23.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението в участъка от км 2+780 до км 4+790 на републикански път I-8 във връзка с извършване на "Модернизация на път I-8 Калотина-Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка"

23.04.2021 г.Заповед № РД-11-498/23.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението в обхвата на път I-7 при км 321+230 дясно, във връзка с изграждане на пътна връзка на "Крайпътен обществено-обслужващ комплекс" в ПИ 43459.502.42 по КК на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол

23.04.2021 г.Заповед № РД-11-496/22.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Ремонтно - възстановителни работи в участъка от км 184+740 до км 208+181 - ляво и дясно платно на АМ "Тракия"

22.04.2021 г.Заповед № РД-11-491/21.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Изграждане на снегозащитни съоръжения в участък от км 26+784,84 до км 27+133,15 на АМ "Струма", ляво платно"

21.04.2021 г.Заповед № РД-11-464/15.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Почистване на дървесна растителност в ПИ с инд. 10447.28.11 на Републикански път I-4 "Севлиево - Велико Търново - Антоново" /Южен пътен възел/ при км 129+280"

15.04.2021 г.Заповед № РД-11-465/15.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Превантивен ремонт на Републикански път I-8 "София - Пазарджик - Пловдив" от км 147+750 до км 188+268,65 в участъка от км 172+725 до км 182+505 I-ви етап"

15.04.2021 г.Заповед № РД-11-466/15.04.2021 г. относно въвеждане на временна организация и безопасност на движението за обект: "Ремонтнo – възстановителни работи на надлез над ЖП линия Пловдив – Бургас при км 159+949 ляво на АМ „Тракия"

15.04.2021 г.