Начало » Обяви » АПИ обявява писмо до "ТРАНСКОМ" ООД за премахване на незаконно изградено рекламно съоръжение

АПИ обявява писмо до "ТРАНСКОМ" ООД за премахване на незаконно изградено рекламно съоръжение

Logo-API-Small.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

 

Днес 21.05.2021 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":


 

ДО

"ТРАНСКОМ" ООД

област Перник, община Перник, гр. Перник 2304, ул. „Владайско въстание“ 40

Относно: Рекламни съоръжения /РС/ изградени на път I-6 /София – Бургас/


               

               УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

                   При извършен обход  по път I-6 /София – Бургас/ е констатирано, че на км 134+000 дясно имате 4 броя незаконно изградени рекламни съоръжения.

               Във връзка с чл.26, ал.2, т.1, букви „б“ и ”в” и на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжна в 7 /седем/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете съоръженията.

            След изтичане на гореупоменатия срок Ви известявам, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл.8 от Закона за пътищата и съоръженията ще бъдат премахнати за Ваша сметка.

 

приложени документи: писмо


 

 

инж. РУМЕН САЧАНСКИ

ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ​