Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения съставляващи част от 4-ти етаж от административна сграда - управлявани от ОПУ-Разград

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения съставляващи част от 4-ти етаж от административна сграда - управлявани от ОПУ-Разград

 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - РАЗГРАД


 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28115/21 от заседание проведено на 08.06.2021 г.

 

                                      

 О Б Я В Я В А

 

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 

Помещение № 34, с източно изложение, с площ от 23,12 м2 и Помещение № 35, със западно изложение, с площ от 30,60 м2, съставляващи част от 4-ти етаж от административна сграда - управлявани от Областно пътно управление - Разград, с адрес гр. Разград, ул. „Дондуков” № 3, с определена първоначална наемна цена в размер на 113,33 лв. /сто и тринадесет и 0,33/ лева без ДДС на месец или 136,00 лв. /сто тридесет и шест лева/ на месец с ДДС за Помещение № 34, и 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС на месец или 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/ на месец с ДДС за Помещение № 35. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

 

Цена на тръжната документация – 12.00 / дванадесет / лв. с ДДС;

 

Депозит за участие 13.00 / тринадесет / лв. ;

 

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 03.08.2021г.

 

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 04.08.2021 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Разград на адрес: гр. Разград, ул.“Дондуков“ 3, стая 24.

 

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 23.08.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Разград на адрес: гр. Разград, ул.“Дондуков“ 3, стая 24, при същите условия.

 

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Разград на адрес: гр. Разград, ул.“Дондуков“ 3, стая 24, след заплащане по банков път по сметка на ОПУ Разград:  

 

IBAN:BG33UBBS80023106122509

 

BIC:UBBSBGSF

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

 

IBAN: BG55UBBS80023300124538

 

BIC: UBBSBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 088615358602.07.2021 г.