Начало » Обяви » АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на плодове, добити от крайпътни насаждения, разположени по РПМ на територията на ОПУ-Добрич

АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на плодове, добити от крайпътни насаждения, разположени по РПМ на територията на ОПУ-Добрич

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ


 

О Б Я В А

 

 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще проведе Tърг с явно наддаване за продажба на плодове, добити от крайпътни насаждения, разположени по републиканската пътна мрежа на територията на Областно пътно управление - Добрич, представляващи орехова реколта за 2021 г.


 

Дата на провеждане на търга – 27.09.2021 г., от 10:00 часа, в административната сграда на ОПУ - Добрич, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15.

 

Повторна дата за провеждане на търга – 04.10.2021 г., от 10:00 часа.

 

Тръжната документация се получава в Счетоводството на Областно пътно управление-Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15, ет.1.

 

Срок за получаване на тръжната документация - до 16:30 ч. на 24.09.2021 г., а при повторно провеждане на търга – до 16:30 ч. на 01.10.2021 г.

 

Депозит за участие – в размер на 10% от начална тръжна цена на съответния пътен участък за който ще участват.

 

Оглед на насажденията, предмет на търга, може да се извършва по всяко време до деня, предхождащ този за провеждане на търга.

 

 

 

За информация – 058/ 655188; 058/ 601185

 

17.09.2021 г.