Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на навес - метална конструкция от профилна ламарина на бетонови основи с площ от 299 кв.м

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на навес - метална конструкция от профилна ламарина на бетонови основи с площ от 299 кв.м

 

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, във връзка с чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл. 24, ал. 1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 от ППЗДС, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28978/21 от заседание, проведено на 11.10.2021 г. и Заповед № РД-11-1205/22.10.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на търга,

                                           

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

         Навес, метална конструкция от профилна ламарина на бетонови основи с площ от 299 кв. м., разположен в имот с идент. № 03294.24.174, с площ от 299 кв. м., в землището на с. Беласица, общ. Петрич, на път III-198, км. 78.150 – ляво.              

 

Начална наемна месечна цена – 180,72 лв. (сто и осемдесет лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС.  

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.       

Цена на тръжната документация – 24,00 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС.

Депозит за участие 100, 00 лв. (сто лева).

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00 ч. на 30.11.2021 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 01.12.2021 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, на 2-ри етаж, в стаята на началник отдел АО.  

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 21.12.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, на 2-ри етаж, в стаята на началник отдел АО, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, след заплащане по банков път по сметка:

 IBAN: BG 13 UNCR 966 031 884 626 14

 BIC: UNCRBGSF

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG 85UNCR 966 033 884 626 11

BIC: UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 0886 656 605  

28.10.2021 г.