Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на Районна пътна служба - Разлог

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на Районна пътна служба - Разлог

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл. 24, ал. 1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 от ППЗДС, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28175/21 от заседание, проведено на 15.06.2021 г. и Заповед № РД-11-735/30.06.2021 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на търга,

 

 О Б Я В Я В А

 

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 7 (седем) помещения, находящи се в сградата на Районна пътна служба (РПС) -Разлог, гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 3, на втори етаж, с обща полезна площ 71,21 кв. м., както следва: помещение с площ 13,20 кв. м. (стая № 1); помещение с площ 6,76 кв. м. (стая № 2); помещение с площ 12,92 кв. м. (стая № 3); помещение с площ 9,10 кв. м., с прилежаща открита тераса с площ 5,32 кв. м. (стая № 4); помещение с площ 13,94 кв. м. (стая № 5); помещение с площ 7,54 кв. м., с прилежаща открита тераса с площ 2,00 кв. м. (стая № 6); помещение с площ 7,75 кв. м. (стая № 7).

 

Начална наемна месечна цена – 354,00 лв. (триста петдесет и четири лева) с ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.       

Цена на тръжната документация – 24,00 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС.

Депозит за участие 100, 00 лв. (сто лева).

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00 ч. на 02.08.2021 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 03.08.2021 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, на 2-ри етаж, в стаята на началник отдел АО.  

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 20.08.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, на 2-ри етаж, в стаята на началник отдел АО, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, след заплащане по банков път по сметка:

IBAN: BG 13 UNCR 966 031 884 626 14

BIC: UNCRBGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG 85UNCR 966 033 884 626 11

BIC: UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 0886 656 605  


02.07.2021 г.