Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до „Ай Пи Рисърч енд Консултинг“ ЕООД за демонтаж на рекламно съоръжение

Писмо на ОПУ-София до „Ай Пи Рисърч енд Консултинг“ ЕООД за демонтаж на рекламно съоръжение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Днес 11.06.2021 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

ДО                                                                                                                                          

"АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

 

област София, община Столична, гр. София 1233
р-н Сердика
, ж.к. Банишора“, ул. Черни Лом“ №8, ет.2, ап.3

 

Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на Републикански път I-1​

 

              

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,              

 

Във връзка с изпълнение на обект: „Укрепване на свлачище на Републикански път I-1 „София – Перник“ в участъка от км 281+150 до км 281+600“ се налага временно да демонтирате Ваше рекламно съоръжение на път I-1 /София – Перник/ при км 281+380 ляво с Разрешение за експлоатация №РСПП-108/17.09.2014 г, което ще възпрепятства изпълнението на ремонтните дейности.

Моля в 10 /десет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо да предриемете нужните действия за демонтирането му, след което може да заведете искане към ОПУ – София за прекратяване начисляването на такси за периода до неговото монтиране обратно.

 

Писмо на ОПУ - София


11.06.2021 г.