Начало » Обяви » Съобщение от ОПУ-София до "ФАР ПЕТРОЛИУМ" ЕООД

Съобщение от ОПУ-София до "ФАР ПЕТРОЛИУМ" ЕООД

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура"

 

Днес 08.11.2021 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

ДО
"ФАР ПЕТРОЛИУМ" ЕООД
 
област София, община Елин Пелина,
гр. Елин Пелин 2100, ул. „Новоселци“ № 100
 
Относно: Рекламни съоръжения /табели/  изградени на АМ „Тракия“
 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
 
 
При извършен обход по АМ „Тракия“ е установено, че на км 14+950 дясно и км 15+300 дясно незаконно сте изградили и експлоатирате рекламни съоръжения /табели/.
              
Във връзка с чл.26, ал.2, т.1, букви “б” и ”в” и  на основание чл.57, ал.1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете табелите.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известявам, че ще бъдат взети съответните мерки предвидени в гл.8 от Закона за пътищата и табелите ще бъдат премахнати за Ваша сметка.
 
Приложение: 2 броя снимков материал  

 

IMG_1761.JPG


 

IMG_1762.JPGПисмо 
 
ИНЖ. РУМЕН САЧАНСКИ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

08.11.2021 г.