Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V – ЛОТ 10

Транзитни пътища V – ЛОТ 10

Наименование на програмата: Програма "Държавни инвестиционни заеми" 

Наименование на проекта: Транзитни пътища V – ЛОТ 10 - TRP V/№10

Участък 1: Път I-5 Шипка – с.Шипка от км 170+000 до км 185+148.38

Участък 2: Път I-6 Калофер - Казанлък от км 277+700 до км 313+942=313+881

Участък 3: Път III-5601 Шипка – Шейново - Дунавци от км 0+000 до км 7+351

Обща дължина: 58,741 км

API-Lot-10-TR5.jpg

Стойност на проекта

18 333 008.55 евро без ДДС

Техническо описание

Рехабилитация и реконструкция на участък от републиканската пътна мрежа

Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка - 65%

Държавен бюджет - 35%

Републикански бюджет ДДС - 20%

Бюджет на проекта

44 589 574.73 лв. с ДДС

Изпълнител

ПСК “ЕС БИ ЕС” АД

Консултант

“Пътинвестинжинеринг” АД

Договор за строителство

27.02.2009 г.

Начало на строителните работи

01.04.2009 г.

Срок на изпълнение

24 месеца + 365 дни за съобщаване на дефекти

Удължаване на срока за изпълнение

 няма

Дата на приключване на проекта

01.04.2011 г. 

Физическо изпълнение на проекта

100 % Издадени разрешения за ползване:

- участък 1: 02.12.2010 г.;
- участък 2: 11.04.2011 г.;
- участък 3: 19.01.2010 г. 

Финансово изпълнение на проекта

18 619 044.89 евро без ДДС /СМР + аванс/

Последна актуализация 30.01.2017 г.