Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V – Лот 17

Транзитни пътища V – Лот 17

Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми”

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V“ – Лот 17 – ТRP V/17

Път II – 16 "Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър"

Участък 1: Път II-16 Мездра – Ребърково – Елисейна от км 0+000 до км 22+544,90

Участък 2: Път II-16 Елисейна – Своге от км 22+550 до км 50+790,53

Участък 3: Път II-16 Своге – Нови Искър от км 50+790,53 до км 81+778,84

Обща дължина: 81,773 км

API-Lot-17-TR5.jpg

Стойност на проекта

19 691 394,34  евро без ДДС,
по Договорно споразумение от 2011 г.

1 190 902.95 евро без ДДС – допълнително включени СМР за рехабилитацията на 5 бр. тунели в обхвата на път II–16

Техническо описание

Рехабилитация и реконструкция на път II-16 от републиканската пътна мрежа

Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка – 65%

Държавен бюджет – 35%

Републикански бюджет ДДС - 20%

Бюджет на проекта

51 867 790,00 лв. с ДДС

Изпълнител

„ТРЕЙС СВОГЕ” ДЗЗД

Консултант

„ПЪТКОНСУЛТ 2000” ЕООД

Договор за строителство

03.08.2011 г.

Начало на строителните работи

21.09.2011 г.

Срок за изпълнение

24 месеца + 365 дни за съобщаване на дефекти

Удължаване на срока за изпълнение

23 месеца и 15 дни;
/общо 47 месеца и 15 дни/

Дата на приключване на проекта

05.09.2015 г.

Физическо изпълнение на проекта

100%

Финансово изпълнение на проекта

22 957 298,00 евро без ДДС /СМР + аванс/

Последна актуализация 30.01.2017 г.