Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране

Стратегически пътни проекти с национално финансиране

API-LOGO_NEW-mini.png

 Стратегически пътни проекти с национално финансиране


Автомагистрала "Хемус"

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна.

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

AM_Hemus_2019.jpg

 

 

 

Автомагистрала "Европа"

В края на декември 2018 г. Министерски съвет реши път I-8 Калотина - София да бъде част от бъдещата АМ "Европа". 

Ще бъдат реконструирани 31,5 км от съществуващото трасе на път I-8 Калотина-София в участъка от Калотина до п.в. "Храбърско" и ще бъде построено ново трасе от п.в. "Храбърско" до Северната скоростна тангента.

Път I-8 е основна пътна артерия, част от Коридор № Х, чрез модернизацията на който ще се развие и подобри преразпределянето на транспортните потоци по Транс - Европейските транспортни коридори №IV и №VIII в посока морска граница гр. Бургас, Турция и Гърция. Чрез своята връзка с коридор №IV от Транс – Европейската транспортна мрежа, маршрутът ще подобри възможностите за развитие на туризма.

През 2018 г. бяха подписани договорите за проектиране и строителство на 31,5 км от път I-8 Калотина-София.
Kalotina_Sofia.jpg


Реконструкцията на пътя ще бъде изпълнена по два проекта:

 

 

 

Модернизация на път I-1 (Е79) Видин – Ботевград

Направлението  Видин – Ботевград е приоритетен проект в управленската програма на Министерския съвет за периода 2017 – 2021 г. Трасето е част от път І-1 (Е-79) Видин – София и се намира на общоевропейски транспортен коридор Ориент/Източно средиземноморски.

С построяването на отсечката ще се постигне цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 и ще се осигури бърза и удобна връзка с автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

За първи път при изпълнението на обществените поръчки за строителство на пътя ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след приключване на обекта. Целта е изпълнителите да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.

AM_Vidin_Botevgrad.jpg

 

            Изграждането на направлението е разделено на следните участъци:

  • Монтана – Враца – с дължина 28,7 км;
  • Враца – Мездра – с дължина 9 км /рехабилитация/;

 

 

 

Изграждане на Софийски околовръстен път в участъка от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ от км 35+260 до км 41+340


Участъкът е част и продължение на Южната дъга на Софийския околовръстен път и осъществява връзката между АМ „Струма“, АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ и поема освен транзитното движение и много голям градски трафик.

Изграждането на участъка от км 35+260 до км 41+340 между пътен възел „Цариградско шосе“ и пътен възел „Младост“ ще спомогне за извеждане на транзитния трафик от София и ще подобри маршрута на транспортните потоци по Транс-европейския транспортен коридор №V в посока пристанище Бургас, Сърбия, Македония, Турция и Гърция. Участъкът е от голямо обществено и национално значение, тъй като тази транспортно-комуникационна артерия осъществява връзка между АМ „Струма“ и АМ „Тракия“, и ще провежда транзитния трафик от АМ „Европа“ към Черноморието и границите с Турция и Гърция.

SOP_ot_35260_do_41340.jpg