Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Изграждане на АМ „Хемус“, участък от пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново до п.в. „Буховци“ от км 222+000 до км 310+940

Изграждане на АМ „Хемус“, участък от пресичането с път I-5 Русе – Велико Търново до п.в. „Буховци“ от км 222+000 до км 310+940

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна.

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

 

 

Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940, разделен на три участъка: участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект); участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 - по идеен проект); участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 - по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102).


 

Обща дължина: 88,94 км


AM_Hemus_uch7-9.jpg

 • Участък 7 започва след пресичането на път I-5 Русе - Велико Търново и е до 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла - Търговище.

Участък от км 222+000 до км 265+600 • Обща дължина: 43,6 км
 • Пътни възли: 3 бр.
 • Виадукти: 13 бр.
 • Надлези и подлези: 41 бр.
 • Мостови съоръжения: 4 бр.

AM_Hemus_uch_7.jpg

 

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от Протокол обр. 2а.


 • Участък 8 започва след пресичането с път II-51 Бяла - Търговище и е до връзката с път II-49 Търговище - Разград.

Участък от км 265+600 до км 299+000 • Обща дължина: 33,5 км
 • Пътни възли: 4 бр.
 • Виадукти: 6 бр.
 • Надлези и подлези: 15 бр.
 • Мостови съоръжения: 6 бр.

AM_Hemus_uch8.jpg

 

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от Протокол обр. 2а.


 • Участък 9 е от пресичането с път II-49 и е до изграждащия се участък Белокопитово - Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102.

Участък от км 299+000 до км 310+940 • Обща дължина: 11,9 км
 • Виадукти: 4 бр.
 • Надлези и подлези: 6 бр.

AM_Hemus_uch_9.jpg

 

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от Протокол обр. 2а.

 

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Изпълнител на проектиране и строителство: „Автомагистрали“ ЕАД

Договорно споразумение: №РД-33-16/18.12.2019 г.

Стойност на договора: 1 150 000 000 лв. без ДДС.

 

Изпълнението на строителните работи е възложено на основание чл. 14, ал. 1, т.6 от ЗОП. МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Гаранционни срокове:

- за СМР без пътни съоръжения: 7 години;

- за пътни съоръжения: 12 години.

 

Строителен надзор:

Предстои обявяването на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на консултантска услуга за трите участъка.