Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Изграждане на АМ „Хемус“ от км 87+800 до км 222+000

Изграждане на АМ „Хемус“ от км 87+800 до км 222+000

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна.

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

 

 

„Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III-303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“

 

Обща дължина: 134,2 км


AM_Hemus_km_87-km_222.jpg • Участък 1 започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се отсечка Ябланица - Боаза, и ще е до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел „Дерманци“, от км 87+800 до км 103+060. Връзката със съществуващата републиканска мрежа ще се осъществява чрез два пътни възела - п. в. „Боаза“ при 88-ми км и п. в. „Дерманци“ при 98-ми км.

Участък от км 87+800 до км 103+060 • Обща дължина: 15,26 км
 • Пътни възли: 2бр.
 • Мостови съоръжения: 4 бр.
 • Виадукти: 2 бр.
 • Автомагистрала с габарит 27 м

AM_Hemus_uch_1.jpg

 

Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от Протокол обр. 2а.

 

 • Участък 2 е от края на пътен възел „Дерманци“ - при пресичане с път ІІІ-307 Луковит - Угърчин, до връзката с път ІІІ-3005 Радювене - Катунец, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260.

 

Участък от км 103+060 до км 122+260 • Обща дължина: 19,20 км
 • Пътни възли: 1бр.
 • Виадукти: 9 бр.
 • Мостови съоръжения: 1 бр.
 • Тунел с две отделни тръби – 2 бр,

AM_Hemus_uch_2.jpg

 Срок за изпълнение: 48 месеца, считано от Протокол обр. 2а.


 

 • Участък 3 ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път ІІІ-3005 Радювене - Катунец до връзката с път ІІ-35 Плевен - Ловеч, включително и п. в. „Плевен“, от км 122+260 до км 139+340.

 

Участък от км 122+260 до км 139+340 • Обща дължина: 17,08 км
 • Пътни възли: 1 бр.
 • Виадукти: 6 бр.
 • Надлези и подлези: 9 бр.
AM_Hemus_uch_3.jpg

 Срок за изпълнение: 36 месеца, считано от Протокол обр. 2а.

 

 • Участък 4 е от края на п. в. „Плевен“ при пресичане с път II-35 Плевен - Ловеч до път III-301 Летница – Ловеч, включително п. в. „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09.

 

 

Участък от км 139+340 до км 166+144.09


 • Обща дължина: 26,80 км
 • Мостови съоръжения: 2 бр.
 • Селскостопански надлези: 10 бр.
 • Подлез на жп линия: 1 бр.
 • Подлези на пътища: 2 бр.
 • Надлези: 3 бр.
AM_Hemus_uch_4.jpg

Срок за изпълнение: 180 дни за изпълнение на проектантски работи и 36 месеца за изпълнение на СМР, считано от Протокол обр. 2а. • Участък 5 е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово - Павликени, включително и пътния възел, от км 166+144,09 до км 189+344.

 

Участък от км 166+144,09 до км 189+344


 • Обща дължина: 23,20 км
 • Подлези: 4 бр.
 • Мостови съоръжения: 4 бр.
 • Пресичане със селскостопански пътища: 7 бр.
 • Пресичане със ЖП линия: 1 бр.
 • Надлези: 10 бр.

AM_Hemus_uch_5.jpg

Срок за изпълнение: 180 дни за изпълнение на проектантски работи и 36 месеца за изпълнение на СМР, считано от Протокол обр. 2а.


 • Участък 6 започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени - Левски до път I-5 Русе - Велико Търново, включително и пътния възел от км 189+344 до км 222+000.

Участък от км 189+344 до км 222+000 • Обща дължина: 32,6 км
 • Мостови съоръжения: 1 бр.
 • Селскостопански надлези: 9 бр.
 • Селскостопански подлези: 3 бр.
 • Пътни подлези: 3 бр.
 • Пътни надлези: 4 бр.

AM_Hemus_uch_6.jpg

Срок за изпълнение: 180 дни за изпълнение на проектантски работи и 42 месеца за изпълнение на СМР, считано от Протокол обр. 2а.

 

Техническото проектиране на участъци 4, 5 и 6 ще бъде изпълнено през 2019 г. Целта е цялостното изграждане на АМ „Хемус“ в участъка от Боаза до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново да приключи до 2023 г.

 

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Изпълнител на проектиране и строителство: „Автомагистрали“ ЕАД

Договорно споразумение: № Д-122/20.12.2018 г.

Стойност на договора: 1 124 880 000 лв. без ДДС

Изпълнението на строителните работи е възложено на основание чл. 14, ал. 1, т.6 от ЗОП. МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Договорът предвижда за участъци 1, 2 и 3 да се извършват строително-монтажни работи, а за участъци 4, 5 и 6 – проектантски и строително-монтажни работи. Целта е цялата отсечка да бъда готова до 2023 г.

Гаранционни срокове:

за СМР без пътни съоръжения: 5 години

за пътни съоръжения: 10 години

 

Строителен надзор:

На 25 март 2019 г. е обявена открита обществена поръчка №00044-2019-0019 в АОП с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 6 /шест/ участъка от АМ Хемус по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260” и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“ и

Обособена позиция № 2: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III-303 до път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”.

За участък от км 94+980 до км 96+600 е избран е изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор, след проведена процедура със събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2. Сключен е договор с „Пътинвест – инженеринг“ АД. Стойност на договора 48 904,68 лв. без ДДС.

За участъка от км 126+780 до км 127+100 е сключен договор с „Пътинвест – инженеринг“ АД на 18.04.2019 г. Стойност на договора 29 900 лв. без ДДС.