Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на АМ „Хемус“, участък от 78+500 до км 87+800

Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на АМ „Хемус“, участък от 78+500 до км 87+800

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна.

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

 

 

Участък от Ябланица до пътен възел „Боаза“ от км 78+500 до км 87+800  • Обща дължина: 9,3 км
  • Етапна връзка с  път I-4 Коритна – Белокопитово;
  • Селскостопански подлези – 5 бр.,
  • Селскостопански надлези – 2 бр.,
  • Подлези – 1 бр.
  • Автомагистрала с габарит 27 м  

AM_Hemus_78500-87800.jpg

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ


Статус на проекта: ИЗПЪЛНЕН

  • Изпълнител на проектиране и строителство: Консорциум „ХВП Ябланица“, в което участват: „Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД

Стойност на договор за проектиране и строителство: 54 990 000 лв. без ДДС

Договор за строителство: РД-33-7 от 19.07.2017 г.

Срок за изпълнение: 910 дни

Срок за изготвяне на техническия проект: 150 дни след одобряването на техническия проект и издаване на Разрешението за строеж ще бъде подписан Протокол 2а и ще стартира изпълнението на строително-монтажните дейности, които са с продължителност 730 дни.

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 

  • Строителен надзор: ДЗЗД „Консултанти Хемус 1 -2016“, в което участват: „ПИ ЕС Консулт” ЕООД, „Евроконсулт” АД и „Строл-1000” АД

 

Стойност на договор: 595 899,10 лв. без ДДС

 

Договор за строителен надзор: РД-34-1 от 02.08.2017 г.

 

Проектът се финансира от републиканския бюджет.