Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Изготвяне на технически проект и строителство на обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“, участък Драгоман - п.в. „Храбърско"

Изготвяне на технически проект и строителство на обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“, участък Драгоман - п.в. „Храбърско"

      

 

Изготвяне на технически проект и строителство на обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“, участък Драгоман - п.в. Храбърско"


 

Проектът предвижда модернизация и привеждане към магистрален габарит на 16.947 км от път І-8 в направлението „Калотина – п.в. Храбърско“, в участъка между Драгоман и п.в. "Храбърско" (от км 15+500 до км 32+447.20). Предвидено е уширение на съществуващия път I-8 до габарит 27 м, като в определени участъци се подобряват и геометричните му елементи. Проектната скорост ще се увеличи на 110 км/ч. С изпълнениет на проекта ще увеличи капацитетът на пътя и безопасността на движение.

Път I-8 е основна пътна артерия, част от Коридор № Х, чрез модернизацията на който ще се развие и подобри преразпределянето на транспортните потоци по Транс - Европейските транспортни коридори №IV и №VIII в посока морска граница гр. Бургас, Турция и Гърция. Чрез своята връзка с коридор №IV от Транс – Европейската транспортна мрежа, маршрутът ще подобри възможностите за развитие на туризма и усвояване на туристическия потенциал на регионите.

 Kalotina_Sofia.jpg


Целите на проекта са:

 • подобряване на ефективността на националната и транс-европейската транспортна мрежа;
 • увеличаване на скоростта на пътуване и намаляване на времето за пътуване;
 • подобряване на трансграничната връзка от гледна точка на безопасност и намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия;
 • увеличаване капацитета на трансграничния участък и намаляване на задръстванията чрез премахване на ограниченията на капацитета;
 • увеличаване на пътническия и товарен поток както местен, така и международен, в следствие на по-добрата трансгранична връзка;
 • намаляване замърсяването на околната среда и на вредното въздействие върху населението от замърсяването на въздуха и шума;
 • осигуряване на хармонизирани условия за транспорт и подобрени услуги за ползвателите на транспортната инфраструктура.

 

Проектът включва следните дейности:

 • изготвяне на технически проект
 • строително-монтажни работи
 • изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и извършване на технически контрол по част „Конструктивна”
 • консултантски услуги по време на проектирането и строителството и извършване на одит по пътна безопасност
 • изпълнение на функциите на „Инженер“ и вменените му в тази връзка задължения по смисъла на договорното споразумение за изпълнение на проектирането и строителството, съгласно Общите условия на договорни условия за технологично оборудване и проектиране-строителство, първо издание на ФИДИК, изменени за целите на конкретния проект със специфичните такива

 

Технически параметри на обекта:

 

Обща дължина на директното трасе: 16,947 км

Директно трасе: от км 15+500 до км 32+447,20 – габарит 27 м

 • Ленти за движение – 4 х 3,50 м
 • Водещи ивици – 4 х 0,50 м
 • Ленти за принудително спиране – 2 х 2,50 м
 • Банкети – 2 х 1,50 м
 • Средна разделителна ивица – 1 х 3,00 м

 

Проектна скорост: 110 км/ч

 

Големи съоръжения, предвидени в Идейния проект - 11 бр., както следва:

•   селскостопански подлез при км 15+727 - L=8 м;

•   надлез при км 18+878 - L=64 м;

•   надлез при км 21+006 - L=64 м;

•   подлез при км 23+953 - L=8 м;

•   подлез при км 25+850 - L=18 м;

•   подлез при км 27+332 - L=12 м;

•   надлез при км 29+305 - L=68 м;

•   мост над р. Сливнишка при км 30+268 - L=51 м;

•   селскостопански подлез при км 30+785 - L=8 м;

•   ж.п. подлез при км 31+063 - L=14 м;

•   надлез при км 31+984 - L=64 м

 

 

 

 

Допълнителна информация:

 

Финансиране: 100% държавен бюджет по Програма „Ново строителство“

 

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Изпълнител по договора за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг): "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД

 

Договор за проектиране и строителство: № РД-33-17/ 21.12.2018г.

 

Стойност на договора: 97 800 298,60 лв. без ДДС (117 360 358,22 лв. с ДДС)

 

Изпълнител на строителния надзор: „План Инвест Калотина“ ДЗЗД, в което участват: „План Инвест Пловдив“ ЕООД, „ПН Консулт 2017“ ЕООД и „Сърч Корпорейшън“ СРЛ (Румъния).

Стойност на договора: 2 232 360 лв. с ДДС.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ