Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Пътен възел "Макреш" – обходен път на гр. Монтана от км 33+400 до км 102+600 (км 99+193 по проект)

Пътен възел "Макреш" – обходен път на гр. Монтана от км 33+400 до км 102+600 (км 99+193 по проект)

 

Пътен възел "Макреш" - обходен път на гр. Монтана от км 33+400 до км 102+600 (км 99+193 - километраж по проект)

Отсечката между пътен възел „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана, с дължина 65,793 км, е разделена на 5 участъка:

  Karta_pv_Makresh_-_Obhod_Montana.jpg

 

Участък 1 - Път I-1 „п.в. Макреш - п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000 километраж по проект, с дължина 13,600 км.

Започва от разклона за Макреш, при бъдещия пътен възел „Макреш“, и е до с. Бела. Ще преминава по ново трасе, извън обхвата на съществуващия път I-1. Ще бъде с проектна скорост 120 км/ч и с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавно движещи се товарни автомобили. При 36-ти км новият път ще пресича ж.п. линията Видин - София с надлез и ще минава над напоителен канал. От 37-ми до 42-ри км ще се спуска към град Димово и река Арчар, ще пресича път I-1 и при 40-ти км ще преминава източно от град Димово. От 42-ри до 47-ми км пътят ще продължава източно от град Димово и село Бела, ще е разположен успоредно на пътя Димово - Ружинци и при 46-ти км отново ще пресича републикански път I-1 с пътен възел „Бела“.

В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела – п.в. „Макреш“ при 36-ти км и п.в. „Бела“ на път I-1 в участъка Бела – Скомля, който е при 46-ти км. Ще бъдат построени редица съоръжения - 8 моста, 2 селскостопански подлеза, водостоци и т.н. В близост до пътен възел „Бела“ ще бъде разположен контролен център за управление на трафика.

Предвиденият срок за изпълнение е 30 месеца.

Участък 2 - Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47 километраж по проект, с дължина 11,128 км.

Отсечката между с. Бела и Ружинци ще бъде изградена с проектна скорост 120 км/ч и габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавно движещи се товарни автомобили. Такава ще има между 36-ти и 39-ти км в платното за Видин и между 39-ти и 44-ти км в посока Ботевград.

Между 47-ми и 52-ри км пътят ще преминава успоредно на ж.п. линията, като е отдалечен от нея и не засяга съществуващия селскостопански път. След това при 49-ти км ще пресича река Скомля над язовира, ще преминава над две дерета и преди 52-ри км трасето ще пресича ж.п. линията Видин - София. Между 52-ри и 58-ми км след преминаването на пътя за село Орешец, новият път ще се спуска към Ружинци. При 56-ти км отсечката ще преминава над път I-1 /E79/ Видин - Кула.

В участъка ще бъдат изградени надлез над ж.п. линията Видин - София, мостове над реките Барата и Скомля, 3 селскостопански подлеза. При 50-ти км от двете страни на пътя ще има площадка за отдих с тоалетни, паркинги, осветление и пречиствателно съоръжение.

Предвиденият срок за изпълнение е 30 месеца.

Участък 3 - Път I-1 „Ружинци - п. в. Белотинци“ от км 58+128,47 до км 73+520 километраж по проект, с дължина 15,392 км.

Трасето преминава изцяло източно от съществуващия път I-1 (E79), без да го пресича и без да навлиза в регулациите на населените места. Предвиденият габарит е Г28 и проектната скорост е V пр.=120 км/ч. В участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавно движещи се товарни автомобили, такава ще е отсечката между 61-ви и 62-ри км в посока гр. Монтана, с обща дължина 1580 м.

Началото на трасето се намира на около 1 км северно от регулацията на с. Ружинци, при 58-ми км на проекта за предходния участък. При 58-ми км е предвидено изграждането на пътен възел тип „тромпет“ за връзка със старото трасе на републиканския път I-1 (E79). При 60-и км третокласният път Ружинци - Лом и общинският път Ружинци - Белоптичене преминават над скоростния път с пътни надлези. Трасето минава между регулациите на с. Ружинци и с. Белоптичене, като в този участък пресича р. Лом при км 60+824 посредством мостово съоръжение.

Развитието на трасето продължава успоредно на съществуващия път приблизително на 2 км източно, обхождайки скалните образования в близост до с. Плешивец. При км 64+739 с пътен надлез общински път VID-2161 Път I-1(E79) – Черно Поле – Смирненски преминава под скоростния път. Пресичането на двата основни притока на р. Киселевска бара е предвидено с изграждането на сглобяем правоъгълен стоманобетонов водосток при км 67+468 и сводов водосток 5/4м при км 67+920.

Следва пресичане на р. Нечинска бара при км 69+755 на 700 м северно от съществуващото трасе на път I-1 (E79). При км 73+017 вариантното решение пресича път MON-1062 Белотинци-Одоровци-Буковец с пътен надлез, като на това място се изгражда пътен възел тип „диамант“, п. в. „Белотинци“.

В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела, 3 пътни надлеза, 1 стоманобетонов водосток, 1 сводов водосток и 2 моста над р. Лом и р. Нечинска бара и т.н.

Предвиденият срок за изпълнение е 28 месеца.

Участък 4 - „п. в. Белотинци - п. в. Винище“ от км 73+520 до км 85+520 километраж по проект, с дължина 11.980 км.

Трасето на участъка започва непосредствено след п.в. „Белотинци“ от км 43+520 Предвиденият габарит е Г28 и проектната скорост е V пр.=120 км/ч.

От км 73+800 до км 74+100 ще се изграждат двустранни площадки за отдих, всяка с по 45 бр. паркоместа за леки автомобили, като 6 от тях са за хора с увреждания. Допълнително има обособени 7 бр. паркоместа за автобуси или товарни автомобили. Предвижда се и изграждането на санитарно помещение с тоалетна.

Развитието на трасето продължава на 500-1500 метра източно спрямо съществуващия път I-1 (E79), като се пресичат двата основни притока на р. Гостиля, предвидено е изграждането на сглобяем правоъгълен стоманобетонов водосток при км 75+013 и сводов водосток 5/4 м при км 75+585. Река Коритарска се пресича с мостово съоръжение при км 77+910 на 900 м североизточно от съществуващото трасе на път I-1 (Е79), след което проектната ос преминава на 800 м източно от регулацията на с. Смоляновци. При км 80+439 с мостово съоръжение се пресича р. Селска бара, а при км 82+125 – р. Риковска бара, предвидено е изграждането на правоъгълен стоманобетонов водосток.

Между селата Смоляновци и Винище проектната ос е геометрирана на 400 м северно от съществуващото трасе на път I-1 (E79), като при км 85+155.51 се пресича път MON-1152 Път I-1 (E79) – Клисурица – Долна Рикса с пътен подлез, като на същото място се предвижда изграждането на пътен възел тип „полудетелина“.

В този участък ще бъдат изградени 1 пътен възел, 1 сглобяем правоъгълен стоманобетонов водосток, 1 сводов водосток и 3 моста над р. Селска бара, р. Коритарска и р. Риковска бара и т.н. От км 73+800 до км 74+100 ще се изграждат двустранни площадки за отдих.

Предвиденият срок за изпълнение е 28 месеца.

Участък 5 - „п. в. Винище - Обход на гр. Монтана“ от км 85+520 до км 99+193 по проект=102+600 километраж по съществуващ път I-1, с дължина 13,693 км.

Проектното трасе започва след п.в. „Винище“ при 85+520, с габарит е Г28 и проектната скорост е V пр.=120 км/ч.

Началото на участъка започва след п.в. „Винище“, като проектното трасе пресича р. Войнишка бара при км 86+904, където е предвидено изпълнението на сводов водосток 5/4 м, непосредствено след което преминава на 150 м северно от гробището на с. Винище. Следва пресичане на р. Брусовица с мостово съоръжение при км 87+961 и р. Онна Бара при км 89+022, където е предвидено изграждането на сглобяем правоъгълен стоманобетонов водосток. Следва устройването на двустранна площадка за отдих в участъка от км 90+000 до км 90+500.

В участъка между с. Винище и с. Горна Вереница трасето преминава през равнинен терен на средно 1 км източно от съществуващия път, където се пресичат няколко сухи дерета. След с. Горна Вереница трасето се развива в югоизточна посока, като преминава северно на с. Долна Вереница, където се пресичат два притока на р. Бучка при км 95+761 и км 96+216, при които е предвидено изграждането на сводови водостоци 5/4 м. При км 98+412.14 е планирано изграждането на пътен възел тип „тромпет“, чрез който ще се осъществява връзка с вече изпълнения обходен път на гр. Монтана. Пътният възел при км 102+753 по обходния път на гр. Монтана ще бъде реконструиран и допълнен до пълен с осигурени всички посоки на завиване. За целта ще бъде удвоен пътният подлез и изградена допълнителна директна връзка, за да се осигури направлението Видин - обход Монтана - гр.Монтана (север).

В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела, 1 правоъгълен стоманобетонов водосток, 3 сводови водостока и 1 мост над р. Брусовица и т.н. От км 90+000 до км 90+500 ще се изграждат двустранни площадки за отдих.

Предвиденият срок за изпълнение е 32 месеца.

 

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ


Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Изпълнител на строителството и проектирането: „Автомагистрали“ ЕАД

Стойност на договора: 1 083 000 000 лв. с ДДС

 

Гаранционни срокове:

- за съоръжения – 10 години

- за пътна част – 5 години