Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 174+800 – лот 2

Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 174+800 – лот 2

 

Лот 2 от участъка Мездра - Ботевград  от км 161+367 до км 174+800 е част от път І-1 (Е-79) Видин – София. В него попада трасето между Мездра и с. Лютидол.

Пътят между Мездра и Ботевград ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 м, т. е. двойно по-широко от настоящото, което е с по една лента за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път, който ще бъде разширен до новия габарит, а настоящото трасе ще бъде основно ремонтирано и реконструирано, където е необходимо. Предвижда се изграждане на обходен път на с. Лютидол, който ще изведе натоварения трафик извън населеното място.

На обхода на с. Лютидол ще бъдат построени два тунела, с дължини съответно 490 м и 340 м. Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения - над жп линията Мездра - София, мостове над р. Искър. Предвидено е построяването на селскостопански надлези, площадки за отдих и т. н.

 

 

Лот 2 от участъка Мездра - Ботевград от км 161+367 до км 174+800


  • Обща дължина - 13,433 км
  • Обход на с. Лютидол
  • мостове над р. Искър и жп линия Мездра - София

Mezdra_Botevgrad.jpg

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ


Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

В момента се проектира участъка от км 161+367 до км 174+800


 

Изпълнител на строителство и проектиране: Консорциум ДЗЗД „МБ ЛОТ 2-2019“ с участници: „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство-Благоевград“ АД, „Вахостав-СК, а.с. /ООД/.

Стойност на договора: 266 975 906,88 лв. с ДДС.

Договор за строителство: РД-32-5/03.09.2019 г.

 

Срок за проектиране и изграждане на пътния участък: 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за изпълнение на строително-монтажни работи. /по договор края на 2023 г./.

Гаранционни срокове:

-  за съоръжения – 10 години

-  за пътна част – 5 години

 

Строителен надзор и Инженер по договора: Консорциум „МБ КОНСУЛТ“ ДЗЗД с участници: „КОНТПАС“ ЕООД, „СТРОЛ 1000“ АД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „АРИБАЛ“ООД.

Стойност на договора: : 2 316 600,00 лв. с ДДС.

Договор за строителен надзор: РД-36-16/10.10.2019 г.

Срок за изпълнение: 1 640 календарни дни

 

 

Археологически проучвания: Национален археологически институт с музей при БАН.

Стойност на договора: 590 066,40 лв. с ДДС.

Договор за Археологически проучвания: Д-8/12.02.2019 г.

Срок за изпълнение на услугите: 365 календарни дни

 

За изпълнение на проект: „Път I-1 /Е-79/ „Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122“  е предоставено ПМС № 232 от 16.09.2019 г.  за максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на МРРБ.