Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Изграждане на Софийски околовръстен път в участъка от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ от км 35+260 до км 41+340

Изграждане на Софийски околовръстен път в участъка от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ от км 35+260 до км 41+340

Участъкът е част и продължение на Южната дъга на Софийския околовръстен път и осъществява връзката между АМ „Струма“, АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ и поема освен транзитното движение и много голям градски трафик.

Изграждането на участъка от км 35+260 до км 41+340, между пътен възел „Цариградско шосе“ и пътен възел „Младост“, ще спомогне за извеждане на транзитния трафик от София и ще подобри маршрута на транспортните потоци по Транс-европейския транспортен коридор №V в посока пристанище Бургас, Сърбия, Македония, Турция и Гърция. Участъкът е от голямо обществено и национално значение, тъй като тази транспортно-комуникационна артерия осъществява връзка между АМ „Струма“ и АМ „Тракия“, и ще провежда транзитния трафик от АМ „Европа“ към Черноморието и границите с Турция и Гърция.

Софийският околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 е част от съществуващия път II-18, който е двулентов с габарит Г12 м. За участъка от км 35+260 до км 41+340 по изготвен и представен от Столична община идеен проект е изготвен и приет от ЕТИС на АПИ Технически проект. Съгласно него съществуващият двулентов път ще бъде реконструиран в шестлентов с габарит - 46 м.

Общата му дължина е 6.08 км и преминава през следните землища на територията на София: землище с. Герман, с.Лозен и кв. Горубляне.

Началото на участъка, който ще се бъде реконструиран е при км 35+260, което е малко след края на пътния възел при пресичането на бул. „Цариградско шосе“ и Софийския околовръстен път. Краят е при км 41+340, където отсечката ще се свързва с реконструирания през 2012 г. участък от Южната дъга на СОП. Отсечката ще бъде с две платна с по 3 ленти за движение в посока, средна разделителна ивица, разделителни ивици между локалите и директното трасе, 2 локални платна и тротоари. Пресичането на Софийския околовръстен път с по-големите пътни артерии в района ще се осъществява чрез 4 пътни възела, а именно:

 

 

 

Софийски околовръстен път от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ от км 35+260 до км 41+340


  • Обща дължина - 6,08 км
  • п. в. „Стар Лозенски път“ при км 35+700, с преминаване на две нива. Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Стар Лозенски път“. СОП преминава с надлез.
  • п. в. „Патриарх Герман“ при км 37+993, с преминаване на две нива. Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Патриарх Герман“. СОП преминава с надлез.
  • п. в. „Самоковско шосе/Горубляне“ при км 39+294, преминаване на две нива. Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Самоковско шосе“. СОП преминава с надлез.
  • п. в. „Младост“ при км 40+929, с преминаване на две нива. Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Самоковско шосе“. СОП преминава с надлез.

SOP_ot_35260_do_41340.jpg

 

Ще бъдат изградени 3 пешеходни надлеза - при км 36+156,14, км 36+846,12, км 37+314,75 и мостове над р. Искър при км 38+543 и р. Кална при км 40+660.

Предвидена е реконструкция на водопроводи, канализация и газоразпределителна мрежа, както и изместване на инженерни съоръжения, телекомуникации и др. Ще бъдат изградени подпорни, укрепителни и армонасипни стени, шумозаглушителни съоръжения, ново улично осветление, ще бъде внедрена интелигентна транспортна система. Ландшафтното оформление на пътя включва крайпътно озеленяване, биологично укрепване на пътните откоси и възстановяване на нарушената от строителството околна среда.

 

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯСтатус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Изпълнител на проектиране и строителство: „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

Договор: №53-00-6163/20.06.2019 г.

Стойност на договора: 142 741 559,46 лв. с ДДС

Срок за проектиране и изграждане на пътния участък: 910 дни, от които 180 дни за проектиране и 730 дни за изпълнение на строително-монтажни работи.

 

Гаранционни срокове:

  • за СМР без пътни съоръжения: 5 години
  • за пътни съоръжения: 10 години

 

Строителен надзор: ОБЕДИНЕНИЕ „СОП-ЮГ 2018“ с участници: „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД, „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТРЕНКАДИС“ЕООД

Договор: РД-34-6/04.09.2019 г.

Стойност на договора: 1 856 808 лв. с ДДС

 

Проектът ще бъде изпълнен със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.