Начало » Нормативна база » Заповеди

Заповеди

Карта с възможните обходни маршрути на участъци от РПМ, ограничени за движение на тежкотоварни автомобили над 12 т


pdf_ikona.png Заповед РД-11-348 на основание чл. 21 г, т. 1 от Закона за пътищата и чл. 11, ал. 2, т. 1 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, за утвърждаване на Образец на уведомление за обстоятелство по чл. 10 в, ал. 3 от Закона за пътищата - 2.04.2019 г. (401KB, pdf)

pdf_ikona.png Заповед РД-11-349 на основание чл. 21г. т. 1 от Закона за пътищата и чл. 11, ал. 2, т. 1 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ за утвърждаване на Образец на заявление за промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - 2.04.2019 г.  (501KB, pdf)