Начало » Програми » Механизъм за свързване на Европа

Механизъм за свързване на Европа

bg_square_cef_logo.png        Svarzana_Evropa.png

 


 Механизъм за свързване на Европа

 

Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“

от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка

Проектът предвижда модернизация на съществуващото трасе на път I-8 Калотина-София. С изпълнението му ще бъдат осигурени повече ленти за движение, ще бъде разширен габаритът на пътя до магистрален и ще се увеличи проектната скорост до 100 км/ч. Републикански път І-8 от ГКПП „Калотина“ до Софийския околовръстен път (участъкът от км 1+000 до км 15+500) е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и осигурява връзка от ГКПП „Калотина“ към трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“. Трасето е част от направлението Лондон – Будапеща – Белград – Ниш – София – Пловдив – Истанбул – Калкута, което е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток.

Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България   и    Сърбия,   ще    спомогне   за

 AM_Kalotina.jpg


постигане в голяма степен на завършеност на магистралната мрежа по направлението запад – изток на българска територия, ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят комфортни и безопасни условия за движение.

Целите на проекта са:

 • подобряване на ефективността на националната и транс-европейската транспортна мрежа;
 • увеличаване на скоростта на пътуване и намаляване на времето за пътуване;
 • подобряване на трансграничната връзка от гледна точка на безопасност и намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия;
 • увеличаване капацитета на трансграничния участък и намаляване на задръстванията чрез премахване на ограниченията на капацитета;
 • увеличаване на пътническия и товарен поток, както местен, така и международен, в следствие на по-добрата трансгранична връзка;
 • намаляване замърсяването на околната среда и на вредното въздействие върху населението от замърсяването на въздуха и шума;
 • осигуряване на хармонизирани условия за транспорт и подобрени услуги за ползвателите на транспортната инфраструктура.


Проектът включва следните дейности:

 • отчуждителни процедури;
 • изготвяне на технически проект;
 • строително-монтажни работи;
 • супервизия по време на проектирането и строителството и извършване на одит по пътна безопасност;
 • управление на проекта и изпълнение на мерки по информация и комуникация.

 

Технически параметри на обекта:

Обща дължина: 14,5 км и етапна връзка – 0,2 км

Директно трасе: от км 1+000 до км 15+500 – габарит 25,50 м

 • Ленти за движение – 4х3.50 м
 • Водещи ивици – 4х0.50 м
 • Ленти за принудително спиране – 2x2.00 м
 • Банкети – 2х1.50 м
 • Средна разделителна ивица – 1x2.50 м

Проектна скорост: 100 км/ч

Големи съоръжения:

 • Надлез на ПВ „Калотина“ при км 1+644 – L=64м
 • Подлез на улица в с. Калотина при км 2+223 – L=10м
 • Мост над р. Ежовица при км 2+899 - L=20.50м
 • Естакада над р. Ежовица и ж. п. линия „София – Калотина“ на км 3+650 – L=962м
 • Селскостопански подлез при км 7+466 - L=8м
 • Селскостопански подлез при км 11+545 - L=10м
 • Подлез на път за гр. Годеч (съществуващ ПВ „Драгоман“) при км 13+046 - L=54.9м
 • Надлез при км 13+845 – L=64м – улица в гр. Драгоман
 • Надлез на ПВ „Драгоман“ при км 14+389 – L=48м
 • Надлез за преминаване на едри бозайници при км 4+630

 

 

Допълнителна информация

Договарящ орган: Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура”

Финансиране: Индикативната стойност на проекта е 90 622 638 млн. евро с ДДС

Финансирането на обекта е осигурено от следните източници:

 • Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – 20 584 007 млн. евро, което представлява 24,77% от допустимите по МСЕ индикативни разходи по проекта. Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ – INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075
 • Национално съфинансиране; допълнителни финансови средства от държавния бюджет за цялостната реализация на проекта.

 

 • Изпълнител на проектиране и строителство на обекта е

  • СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД,
  • с участници - „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД
   

Договор за проектиране и строителство: РД-32-4/16.11.2018г.


 

НОВИНИ


 

Тръжни процедури:

 

Тръжна процедура за избор на изпълнител на проектиране и строителство – Поръчката е открита с Решение № 98 на председателя на УС на АПИ, публикувано на 11.09.2017 г. Публикувана е в регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2017-0057.  Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под № 2017/S174-355641от 12.09.2017 г.