Начало » Е-винетки

Е-винетки

Процедура за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата

Заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същ номер на автомобил


 Информация за новите e-винетки можете да намерите на интернет страницата www.bgtoll.bg

 

BGTOLL_printscreen_BG.jpg

 

Указания за закупуване на е-винетки чрез банков трансфер за фирми и държавни предприятия


    Цени на електронните винетки за 2020 г.

Цени, в лева

 


Категория 3


 

Цени на винетните такси в лева

Дневна

-

Уикенд

10

Седмична

15

Месечна

30

Тримесечна

54

Годишна

97

 Цени, в евро

 


Категория 3


 

Цени на винетните такси в евро

Дневна

-

Уикенд

5

Седмична

8

Месечна

15

Тримесечна

28

Годишна

50

 

При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса.

Стойност на компенсаторната такса в лева:

Категория
3

Цени на компенсаторна такса (в лв.)

70

Стойност на компенсаторната такса в евро:

Категория
3

Цени на компенсаторна такса (в евро)

36

 


 Информация за винетни стикери от предходни години


Архив - Цени на винетните стикери - 2017 - 2018 г.


Архив - Образци на винетни стикери - 2009 - 2018 г. 


Архив - Списъци на разпространителите на винетни стикери - 2010 - 2018 г. 


Архив - Цени на винетните стикери - 2009 - 2012 г.