Начало » Предложения и сигнали

Предложения и сигнали

Уважаеми клиенти,

Вашите предложения и сигнали, включително сигнали за нарушения, свързани с предоставяните от Агенция „Пътна инфраструктура" административни услуги, можете да изпращате на:

 

•  е-mаil:  signali@api.bg

  официалната интернет страница на АПИ

•  адрес: София 1606, бул, "Македония" №3

   телефон: 02/ 9173 279, 02/ 9173 246

Подадените предложения и сигнали се регистрират, след което се извършва проверка по случая. Желателно е да посочвате подробна информация, свързана с вашето предложение или сигнал. Това ще даде възможност за предприемане на своевременни действия за подобряване на достъпа до услуги и постигане на по-високо качество на предоставяните услуги.

 

Информация за гражданите

Предложенията и сигналите, включително сигнали за нарушения, свързани с предоставяните от Агенция „Пътна инфраструктура" административни услуги, могат да бъдат подавани и на гише деловодство в Агенция „Пътна инфраструктура" от 9.00 ч. до 17.30 ч., както и във всяко от Областните пътни управления на съответните адреси в страната.

Отговор на постъпилите предложения и/или сигнали ще получите в нормативно определените срокове след извършване на проверка на информацията в предложението и/или сигнала.

Всеки сигнал, които не е от компетентността на Агенция „Пътна инфраструктура", ще се препраща до институцията, за която се отнася, като подателят на сигнала се уведомява на посочения от него адрес.

Агенция „Пътна инфраструктура" гарантира конфиденциалност, лоялност и коректност по отношение на получената информация и личните данни на гражданите. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура" са предвидени мерки и е осигурена защита на данните, включени в информационната система на агенцията.

Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат.