Начало » Обяви » АПИ обявява провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Хасково

АПИ обявява провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Хасково

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 


Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл.13, ал.5 и ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № 28729/21 от заседание проведено на 02.09.2021 г.

                                          

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

"Част от самостoятелен обект в сграда с индентификатор 65677.701.966.2.1 - публична държавна собственост, с обща площ от 55 кв. м, включваща  офисно помещение с площ 17 кв. м, обслужващо помещение с площ 12 кв. м и коридор с площ 26 кв. м“, с предназначение „за офис“,  намираща се на първи етаж  в Административна сграда на РПС-Свиленград, в гр. Свиленград, ул. „Васил Левски“ №7, с вход от ул. „Георги Бенковски“

 

Начална наемна месечна цена – 140,00 лв. без ДДС

Срок за отдаване под наем – 5 години.

Цена на тръжната документация – 12,00 лв. с ДДС

Депозит за участие 60,00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 17.11.2021 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 18.11.2021 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Хасково на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ №38

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 14.12.2021 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Хасково на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38, при същите условия, като крайният срок за подаване на заявления за участие в повторния търг е 16:30 ч. на 26.11.2021 г.

Оглед на обекта може да се осъществява всеки работен ден от 8:00 до 12:00  и  от 12:30 до 16:30 часа.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Хасково на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38, след заплащане по посочената долу банкова сметка.

IBAN: BG53UNCR7527 3185 0230 01

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN BG 80 UNCR 7527 3385 0230 32

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 038/62 40 37

11.10.2021 г.