Начало » Обяви » АПИ обявява писмо до „Даро Кар“ ЕООД за премахване на незаконно изградено рекламно съоръжение

АПИ обявява писмо до „Даро Кар“ ЕООД за премахване на незаконно изградено рекламно съоръжение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ  - СОФИЯДнес 31.05.2021 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":ДО
"ДАРО КАР" ЕООД
 
област Благоевград, община Благоевград,
гр. Благоевград 2700, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3
 
 
Относно: Рекламно съоръжение /РС/ изградено на път I-8 /Калотина – Пловдив/
 
 
               
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
            
 
При извършен обход  по път I-8 /Калотина – Пловдив/ е констатирано, че на км 99+250 дясно имате незаконно изградено рекламно съоръжение.
              
Във връзка с чл.26, ал.2, т.1, букви „б“ и ”в” и на основание чл.57, ал.1 от Закона за пътищата сте длъжен в 7 /седем/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете съоръжението, или да го преместите на минимум 25 метра от ръба на пътната настилка.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известявам, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл.8 от Закона за пътищата и съоръжението ще бъде премахнато за Ваша сметка.
 
 
Приложение: 1 брой снимков материал
 
 
Приложени документи: писмо
 
ИНЖ. РУМЕН САЧАНСКИ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ​