Начало » Обяви » АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на орехова реколта, добивана от 2395 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията на ОПУ - Силистра

АПИ обявява търг с явно наддаване за продажба на орехова реколта, добивана от 2395 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията на ОПУ - Силистра

 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Агенция „Пътна инфраструктура”  на основание чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7/14.11.1997г., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“  обективирано в Протокол № 28494/21 от заседание  проведено на 02.08.2021г., както и съгласно  Заповед № РД-11-990/ 15.09.2021г. на Председателя на УС на АПИ

О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7/ от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта, добивана от 2395 бр. крайпътни дървета, разположени край републиканските пътища на територията  на Област Силистра в следните участъци:

№ по ред

 

№ на път от РПМ

 

Пътен участък

 

От-до км. положение

 

Дървета

с плод/бр

 

Очакван добив/кг

 

Начална тръжна цена на участъка, без вкл. ДДС

 

Депозит за участие 10% от стойността на уч-ка в лв.

 

1

ІІІ-211

„Поляна - Попина"
 (между населени места с.Поляна и с.Попина)

км 2+600 – км 7+800

750

5002,50

5175,00 лв

517,50 лв.

2

ІІ-21

 

"Русе - Силистра"
 (между разклон за с.Цар Самуил и нас. място с.Нова Черна)

км 33+400 – км 38+200

200

1334,00

1380,00 лв.

138,00лв.

3

ІІ-21

 

"Русе - Силистра"
 (между  ДЗС с.Нова Черна и разклон с път ІІ-49)

км 43+300 – км 46+600

150

1000,50

1035,00 лв.

 

103,50 лв.

4

ІІ-21

 

"Русе - Силистра"
 (между Антимовско ханче и нас. място с.Търновци)

км 59+000 – км 63+100

120

800,40

828,00 лв.

82,80 лв.

5

ІІІ -205

 

"Исперих-Ст.Караджа-Белица"
 (между с.Белица и разклон за с.Шуменци)

км 67+800 – км 71+800

240

1600,80

1656,00 лв.

 

165,60 лв.

 

6

ІІІ -235

 

"Окорш-Паисиево-Главиница-Зафирово-Малък Преславец"
 (между с.Зафирово и разклон за Долно ряхово)

км 42+000 – км 46+600

530

3535,10

3657,00 лв.

 

365,70 лв.

7

 

І-7

 

„Силистра-Шумен”

(между разклон за с.Цар Асен и с.Черковна)

км 33+793 – км 38+134

350

2334,50

2415,00 лв.

241,50лв.

8

ІІІ -235

 

"Окорш-Паисиево-Главиница-Зафирово-Малък Преславец "
 (между ж.п.прелез и разклон за с.Долец)

км 3+400 – км 4+850

35

233,45

241,50 лв

24,15лв

9

ІІІ -235

 

"Окорш-Паисиево-Главиница-Зафирово-Малък Преславец "
 (между разклон за с.Долец и с.Паисиево)

км 6+312 – км 6+863

20

133,40

138,00 лв.

13,80 лв.

Всеки кандидат може да участва за един или за повече пътни участъци

Депозит за участие – в рамките на 10% от началната тръжна цена на съответния пътен участък за които ще участват, съгласно чл.21, ал. 1 от Наредба № 7/1997г за продажба на движими вещи частна държавна собственост по банкова сметка на ОПУ -Силистра

Банка ДСК,

IBAN: BG 57STSA93003305016141,

BIC – STSABGSF

Крайния срок за внасяне на депозит за участие в търга е до започване на търга. В случай на повторен търг крайния срок е при същите условия.

Търга ще се проведе на 06.10.2021г. от 10:00 часа в Административната сграда на  ОПУ – Силистра, адрес: гр.Силистра,  ул. „Тутракан“ № 12. Повторен търг ще се проведе на 13.10.2021г. от 10:00 часа на същото място и при същите условия.

Документи за участие се получават  в Административната сграда  на ОПУ-Силистра,  ул.”Тутракан” № 12, ет.2-деловодство.Срокът за получаване на тръжната документация е до 16:30 часа на 05.10.2021г, а при повторно провеждане на търга до 16:30 часа на 12.10.2021г.

За допълнителна информация: 086/820 993

29.09.2021 г.