Начало » Обяви » ОПУ-Търговище публикува съобщение до ''ТАН ЛОДЖИСТИК'' ЕООД и Акт за установяване на ПДВ

ОПУ-Търговище публикува съобщение до ''ТАН ЛОДЖИСТИК'' ЕООД и Акт за установяване на ПДВ

 

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 29.07.2021 г., на основание чл. 61, ал. 1 , във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в търговския регистър) във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК , оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщение за издаден акт № 1 от 05.07.2021 г. за установяване на публично държавно вземане, съставен на фирма „ТАН ЛОДЖИСТИК”, ЕООД ЕИК 204025622.

 

 

 

Приложения:

 1. АКТ №1 за установяване на публично държавно вземане;

 2. Задължения на „ТАН ЛОДЖИСТИК”, ЕООД.

 

 

29.07.2021 г.