Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

Писмо на ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 13.12.2021 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

ДО
"АРТ МЕДИЯ" ООД
 
област София, община Столична, гр. София 1000,
район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 6, ет. 2
 
 
 
Относно: Рекламно съоръжениe /РС/ изградено на АМ „Хемус“
 
 
 
               
                   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАЙКОВ,
                  
                   Областно пътно управление – София установи, че при наскоро извършена дейност от Ваша страна по рекламно съоръжение на АМ „Хемус“ на км 36+160 дясно са нанесени материални щети по телената ограда.
                    Информирам Ви, че в 2 дневен срок от получаване на писмото трябва да възстановите първоначалния вид на оградата, или ще Ви бъде съставен акт по Закона за административните нарушения и наказания, а разходите по възстановяването ще Ви бъдат причислени. 
 
Приложения: 3 бр. снимков материал

Писмо на ОПУ-София

13.12.2021 г.