Начало » Обяви » Съобщение от ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

Съобщение от ОПУ-София до "АРТ МЕДИЯ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

 

Агенция „Пътна инфраструктура"
 
Днес 08.11.2021 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

ДО
"АРТ МЕДИЯ" ООД

 
област София, община Столична, гр. София 1000,
район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 6, ет. 2
 

 
Относно: Рекламни съоръжениe /РС/ изградени на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“
 
               
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАЙКОВ,
                  
С писмо изх. № 53-00-1681/04.10.2021 г. бяхте уведомен, че Ваши рекламни съоръжения на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ се експлоатират незаконно, извършили сте нарушение по разпоредбите на чл.26, ал.2, т.1, буква ”в” от Закона за пътищата, и трябваше да бъдат премахнати в 20 дневен срок от получаване на писмото.
В тази връзка, каним Вас, или упълномощен представител на фирмата, в 2 дневен срок от получаване на писмото да се явите в Областно пътно управление – София, за да бъде съставен акт за извършено административно нарушение /АУАН/.
При неявяване в срок, АУАН ще бъде съставен във Ваше отсъствие, съгласно чл.40, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
 
 
ИНЖ. РУМЕН САЧАНСКИ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ
 
Писмо 5300-1872 от 1.11.2021 г.
 
8.11.2011 г.