Начало » Обяви » Съобщение от ОПУ-Хасково до г-жа Галя Добрева Кръстева

Съобщение от ОПУ-Хасково до г-жа Галя Добрева Кръстева

 

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО

Г-ЖА ГАЛЯ ДОБРЕВА КРЪСТЕВА

ул. „Георги Жечев” № 62

гр. Харманли

 

 

 Уважаема госпожо Кръстева,

 

  Във връзка с прилагане изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата Ви уведомяваме, че не сте заплатили дължимата сума за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. към Агенция „Пътна инфраструктура” за експлоатация на 2 броя РС на:

-     път II – 76 при км 57+150 ляво с РЕ № РСПП – 27 / 11.07.2018 г.;

-     път III – 554 при км 72+770 ляво с РЕ № РСПП – 134 / 21.08.2017 г.

  Към 21.10.2021 г. тя е в размер на 811.23 лв. /осемстотин и единадесет лв. и 0.23 ст/.

  Следва в 5 /пет/ дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да предприемете незабавни мерки за погасяване на дължимата сума. В случай на не изпълнение ще бъдат приложени административно наказателните разпоредби на чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата /отнемане на издадените разрешения за специално ползване и демонтиране на РС, като разходите ще са за Ваша сметка/ и дължимите към нас суми ще бъдат изискани чрез НАП.

   Към датата на плащане на задълженията си направете справка на точната сума в момента на тел.: 0884 40 99 40.

 

    Приложение : справка за дължимата сума. обратна разписка

 

инж. Радостин Ламбрев

Директор ОПУ-Хасково

24.11.2021 г.