Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 4

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 4

Наименование на проекта: Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 4

Рехабилитация на Път I-6 София – Пирдоп

участък от км 133+895 до км 189+291.98≡189+600,

с обща дължина 55.40 км

 

API-Lot-4WB.jpg

Техническо описание                                                 - рехабилитация на участъци от Републиканската пътна мрежа;

Изпълнител на СМР                                                   - Сдружение “ ПАМ 2009” ДЗЗД

                                                                            с партньори „Пътстрой 92“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД;                               

Договорното Споразумение                                        - 17.06.2009 г.;

Допълнително Споразумение № 1                               - 13.06.2010 г.;

Стойност на Договора                                                - 24 809 421.10 лева без ДДС;

Нареждания за изменения                                          - 3 бр.  за (-) 437 746.11 лева без ДДС;

Начало на работите                                                  - на 05.10.2009 г.;

Срок на Договора                                                     - 999 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти;                                        

Строителен надзор                                                     - „Интегра Инженеринг” ЕООД;

Договор                                                                   - Договор № /18.09.2009 г.;

Стойност                                                                  - 729 540 лв. с ДДС;

Авторски надзор                                                      - „Пътпроект“  ЕООД;

Договор                                                                    - Договор № РД-32-10/09.07.2009 г.;

Стойност                                                                   - до 50 000 лв. без ДДС;     

Срок на договора                                                     - до завършване на строителството;

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 02.08.2012 г.;
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 24.09.2012 г.;
  • Издадено разрешение за ползване – 26.09.2012 г.;

 

Процентно изпълнение на проекта – 100 % ;

Финансово изпълнение на проекта – 26 460 544,06 лева без ДДС СМР;

Издаден окончателен сертификат.

 

 

 

 

 

Последно променен на 05 февруари 2014 г.