Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 9

Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 9

Наименование на проекта: Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 9

Рехабилитация на Път I-9 Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново

Участък от км 247+135 до км 308+976, с обща дължина 61.841 кмAPI-Lot-9WB.jpg

 

Техническо описание                                 - рехабилитация на участък от първокласен  път от Републиканската пътна мрежа;

Изпълнител на СМР                                    -„Автомагистрали Черно море“ АД -Шумен

                                                          

Договорното Споразумение                          - 17.12.2009 год.

Допълнително Споразумение № 1                 -13.06.2012 год.

Стойност на Договора                                  - 27 815 972,91 лева без ДДС;

 

 Нареждания за изменения                           - 5 бр. за (+) 227 799,16 лева без ДДС;

 Начало на работите                                    - на 12.04.2010 г.

 Удължаване на срока                                  - 15.10.2012 г.;

 

Срок на Договора                                        - 917 дни и 365 дни за съобщаване на дефекти;

                                            

Строителен надзор                                         - „Обединение Транс и Трафик” ДЗЗД ;

Договор                                                       - Договор № РД-34-1 /11.01.2010 г.;

Стойност                                                      - 428 405,50 лв. без ДДС;     

                                                                                                                          

Авторски надзор                                          - „Пътпроект“  ЕООД

Договор -                                                    - Договор № РД-32-11/09.07.2009год.

Стойност –                                                  - до 50 000 лв. без ДДС;     

Срок на договора -                                     - до завършване на строителството;

 

  • Акт Образец 15 за установяване годността на строежа – 21.11.2012г.
  • Установяване годността за ползване на строежа, Акт Образец 16 – 06.12.2012г.
  • Издадено разрешение за ползване – СТ-05-1893/10.12.2012г.

 

Процентно изпълнение на проекта – 100 % ;

Финансово изпълнение на проекта – 33 883 680.13 лева без ДДС СМР ;

Издаден окончателен сертификат.

 

Последно променен на 5 февруари 2014 г.