Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища ІV – Лот 2

Транзитни пътища ІV – Лот 2

Наименование на проекта: "Транзитни пътища ІV" – Лот 2 - TRP4/02

Участък от път ІІ-55 с обща дължина 22.527 км 

Стойност на проекта

45 513 485 лв с ДДС

  

Техническо описание

  

Реконструкция и рехабилитация на пътен участък по път ІІ-55 Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км 33+954 с обща дължина 22,784 км

   

Финансиращи институции

 
   

Европейска Инвестиционна Банка - 60 млн. евро /75%/

Държавен бюджет - 37.2 млн. евро /25%/

/Сумите са за целия проект "Транзитни пътища IV"/

  

Бюджет на проекта

  

50 840 125 лв с ДДС

  

Изпълнител

  

Консорциум "Биндер – Пътни строежи"

  

Консултант

  

ДЗЗД "Транзитни пътища ІV"

   

Договор за строителство

  
   

TRP 4/02 от 10.08.2006г.

Начало на строителните работи

  

14.09.2006 г.

Срок за изпълнение

24 месеца + 1 година гаранционен период

 

Удължаване срока за изпълнение

 

31.07.2009 г.

  

Дата на приключване на проекта

  

31.07.2009 г.

  

Процентно изпълнение на проекта

  

102,8%

Подписан е Акт образец № 15.

  

Финансово изпълнение на проекта

  

46 824 162 лв с ДДС