Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища ІV – Лот 7

Транзитни пътища ІV – Лот 7

Наименование на проекта: "Транзитни пътища ІV" – Лот 7 - TRP4/07

Участъци от път I-2 с обща дължина 34.184 км 

Стойност на проекта
13 414 403 лв с ДДС
  
Техническо описание
  
Рехабилитация на пътни участъци по Път І-2 Русе – Варна участъци: от км 94+532 до км 100+085, от км 105+781 до км 123+453, от км 131+835 до км 133+794 с обща дължина 25,184
  
Финансиращи институции
  
Европейска Инвестиционна Банка - 60 млн. евро /75%/
Държавен бюджет - 37.2 млн. евро /25%/
/Сумите са за целия проект "Транзитни пътища IV"/
  
Бюджет на проекта
  
17 378 811 лв с ДДС
  
Изпълнител
  
"Автомагистрали – Черно море" АД Шумен
  
Консултант
  
"Пътинвист инженеринг" АД
  
Договор за строителство
  
TRP4/07 от 10.08.2006 г.
  
Начало на строителните работи
  
17.08.2006 г.
  
Срок за изпълнение
  
18 месеца + 1 година гаранционен период
  
Удължаване срока за изпълнение
  
-
  
Дата на приключване на проекта
  
15.02.2008 г.
  
Процентно изпълнение на проекта
  
124,72 %
  
Финансово изпълнение на проекта
  
16 733 531 лв с ДДС