Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V – Лот 11

Транзитни пътища V – Лот 11

 

Наименование на програмата: "Държавни инвестиционни заеми"

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V“ – Лот 11 - TRP V/11

Път І-6 Мъглиж - Сливен

Участък 1

Път I-6 Мъглиж - Гурково от км 319+561 до км 352+424,844=352+433

Участък 2

Път I-6 Гурково - Сливен от км 352+433 до км 387+300

Обща дължина: 67,739 км


Стойност на проекта  

17 173 682,43 евро без ДДС
Техническо описание   Рехабилитация на участък от републиканската пътна мрежа
Финансиращи институции  

Европейска Инвестиционна Банка - 65%

Републикански бюджет - 35%

Републикански бюджет ДДС - 20%

Бюджет на проекта   41 480 856.97 лв. с ДДС
Изпълнител   Сдружение „Трейс-БГ”
Консултант   „Пътинвестинжинеринг” АД
Договор за строителство   09.06.2008 г.
Начало на строителните работи   15.10.2008 г.
Срок на изпълнение   18 месеца+365 дни срок за съобщаване на дефекти

Удължаване на срока за изпълнение  

дата на приключване на проекта

няма

15.04.2009 г.

Физическо изпълнение на проекта   100% (Разрешение за ползване от 01.12.2011 г.)
Финансово изпълнение на проекта 17 485 772.57 евро без ДДС/СМР/

 

Последна актуализация 30.01.2017 г.