Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V – Лот 18

Транзитни пътища V – Лот 18

Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми”

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V“ – Лот 18 – ТRP V/18

Участък 1: Път II-13 Борован – Кнежа от км 44+030 до км 51+2269.700

Участък 2: Път II-13 Борован - Кнежа от км 53+400 до км 67+299.07

Участък 3: Път II-81 Петрохански проход от км 50+820.08 до км 72+706.16

Участък 4: Път II-81 Обход Берковица от км 72+685.15 до км 77+537.92

Участък 5: Път II-81 Йончеви ханове – Благоево от км 79+900 до км 86+298.51

Обща дължина: 54.274 км

 API-Lot-18-TR5.jpg

Стойност на проекта

11 832 529.94 евро без ДДС
Договорно споразумение от 2011г.


516 451,75 евро - допълнително включени СМР за изграждане на два броя мостови съоръжения в Участък № 5

Техническо описание

Рехабилитация и реконструкция на участъци от републиканската пътна мрежа

Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка – 65%

Държавен бюджет – 35%

Републикански бюджет ДДС - 20%

Бюджет на проекта

35 354 706.00 лв. с ДДС

Изпълнител

„АЛПИНЕ – ПИМ” ДЗЗД

Консултант

„ТРИ ЕС” ЕООД

Договор за строителство

14.09.2011 г.

Начало на строителните работи

21.09.2011 г.

Срок за изпълнение

24 месеца + 365 дни за съобщаване на дефекти

Удължаване на срока за изпълнение

34 месеца и 10 дни, общо 58 месеца и 10 дни+365 дни за съобщаване наа дефекти

Дата на приключване на проекта

01.08.2016 г.

Физическо изпълнение на проекта

100%

Финансово изпълнение на проекта

15 265 097.23 евро без ДДС /СМР + аванс/

 Последна актуализация на 30.01.2017 г.

Галерия - лот 18 от "Транзитни пътища V", участък 3  - Строителство