Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V - Лот 19

Транзитни пътища V - Лот 19

Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” Лот № 19 – ТRP V/19

Път ІІ-21 гр. Русе - гр. Силистра

Участък 1:

Път ІІ-21 гр. Русе - гр.Силистра от км 0+000 до км 6+055

Участък 2:

Път ІІ-21 гр. Русе - гр.Силистра от км 16+330 до км 33+113

Участък 3:

Път ІІ-21 гр. Русе - гр.Силистра от км 33+200 до км 58+872

Участък 4:

Път ІІ-21 гр. Русе - гр.Силистра от км 59+000 до км 82+200

Участък 5:

Път ІІ-21 гр. Русе - гр.Силистра от км 82+200 до км 103+564

Обща дължина: 93,074 км

API-Lot-19-TR5_copy.jpg

1.Стойност на проекта

26 165 460,11 евро без ДДС

2.Техническо описание 

Рехабилитация и реконструкция на участъци от републиканската пътна мрежа

3.Финансиращи институции

Европейска инвестиционна банка - 65%

 

Републикански бюджет - 35%

  Републикански бюджет ДДС - 20%

4.Изпълнител на СМР

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т” ЕАД, гр. Търговище

5.Консултант

Сдружение „ТРАНС ТРАФИК ИНТЕГРА“ ДЗЗД

6.Договорното споразумение

02.04.2009 г.

7.Начало на работите

21.04.2009 г.

8.Срок на изпълнение

18 месеца

9.Удължаване на срока

12 месеца, общо 30 месеца+365 дни за съобщаване на дефекти

10.Дата на приключване на проекта

21.10.2011 г.

11.Процентно изпълнение на проекта

100% (Подписан акт 16 на 24.11.2011 г.;
Разрешение за ползване от 18.01.2012 г.)

12.Финансово изпълнение на проекта

26 315 848,98 евро без ДДС /СМР + аванс/

Последна актуализация на 30.01.2017 г.