Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V - Лот 21

Транзитни пътища V - Лот 21

Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” Лот № 21 – ТRP V/21

Участък 1:
Път I-9 Дуранкулак – Каварна от км 0+000 до км 46+802

Участък 2:
Път III-901 Шабла – Тюленово – Каварна от км 3+600 до 29+700

Обща дължина: 72,902 км

API-Lot-21-TR5.jpg

1.Стойност на проекта

8 901 289,00 евро без ДДС

2.Техническо описание 

Рехабилитация и частична реконструкция на участък от републиканската пътна мрежа

3.Финансиращи институции

65% Европейска инвестиционна банка

 

35% Републикански бюджет

  20%  ДДС Републикански бюджет 

4.Бюджет на проекта

21 983 169.68 лв. с ДДС

5.Изпълнител на СМР

„Хидрострой” АД

6.Консултант

„Рутекс” ООД

7.Договорното споразумение

23.02.2010 г.

8.Начало на работите

06.04.2010 г.

9.Срок на изпълнение

24 месеца

10.Удължаване на срока

7 месеца, общо 31+365 дни за съобщаване на дефекти

11.Дата на приключване на проекта

05.11.2012 г.


12.Процентно изпълнение на проекта


100%

13.Финансово изпълнение на проекта

8 547 088.71 евро без ДДС /СМР + аванс/

Последна актуализация на 30.01.2017 г.