Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V – Лот 23А

Транзитни пътища V – Лот 23А

Наименование на програмата: Програма „Държавни инвестиционни заеми”
Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” – Лот 23А – TRP V/23А

Участък 1: Път II-62
Кюстендил обходен път – Дупница
от км 0+000 до км 37+465
Участък 2: Път I-1
Обходен път Дупница
от км 326+939 до км 331+522
API-Lot-23A-TR5.jpg

1.Стойност на проекта 14 877 777.77 евро без ДДС
2.Техническо описание  Рехабилитация и реконструкция на участъци от републиканската пътна мрежа
3.Финансиращи институции Европейска инвестиционна банка - 65%
 

Републикански бюджет - 35%
Републикански бюджет ДДС - 20%

   
4.Бюджет на проекта 36 027 191.92 лв. с ДДС
5.Изпълнител на СМР Сдружение „Пътища Кюстендил”
6.Консултант „Пътинвестинженеринг” АД
7.Договорното споразумение 02.12.2008 г.
8.Начало на работите 25.07.2013 г.
9.Срок на изпълнение 24 месеца
10.Удължаване на срока 20 месеца, общо 44 месеца +365 дни за съобщаване на дефекти
11.Дата на приключване на проекта 22.06.2013 г.
12.Процентно изпълнение на проекта 100%
13.Финансово изпълнение на проекта 13 580 137.90 евро без ДДС /СМР + аванс


Последна актуализация на 30.01.2017 г.