Начало » Програми » Държавни инвестиционни заеми » Транзитни пътища V – Лот 6

Транзитни пътища V – Лот 6

Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми”

Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” – Лот 6 – TRP V/6

Път II-79 Елхово - Бургас от км 0+000 до км 86+200 

Дължина 86,200 км

 API-Lot-6-TR5.jpg
Стойност на проекта: 31 500 000 евро без ДДС;
Техническо описание: Рехабилитация на участък от републиканската пътна мрежа
Финансиращи институции:

Европейска инвестиционна банка 65%

Държавен бюджет 35%

Републикански бюджет ДДС 20%

Бюджет на проекта: 75 246 025 лева с  ДДС
Изпълнител: 

ДЗЗД „Пътища Бургас”

Консултант: ДЗЗД „Транс Трафик Интегра”
Договор за строителство: 02.12.2008 г.
Начало на строителните работи: 26.01.2009 г.
Срок за изпълнение: 24 месеца
 Удължаване на срока:  47 месеца
Дата на приключване на проекта: 26.11.2014 г.
Физическо изпълнение: 100%
Финансово изпълнение на проекта: 26 403 896.38 евро без ДДС /СМР/

Последна актуализация на 30.01.2017 г.