Начало » Програми » Стратегически пътни проекти с национално финансиране » Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 - от п. в. Буховци до п. в. „Белокопитово“

Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 - от п. в. Буховци до п. в. „Белокопитово“

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна.

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с Трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ „Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.

 

Участък от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“ от км 310+940 до км 327+260

  • Обща дължина: 16,32 км
  • Пътен възел – 1 бр.;
  • Пътна връзка с път I-4 Коритна – Белокопитово;
  • Виадукти - 6 бр.;
  • Мост – 1 бр.;
  • Надлез – 1 бр.;
  • 11 бр. пресичания със селскостопански пътища.

 

 

 AM_Hemus_310_327.jpg

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Статус на проекта: в изпълнение

  • Изпълнител на проектиране и строителство: ДЗЗД „Хемус-16320“, в което участват „Инфра Експерт“ ЕООД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, „Автомагистрали-Черно Море“ АД и „Трансконсулт-22“ ООД.

 

Стойност на договор за проектиране и строителство: 119 785 000 лв. без ДДС

 

Договор за строителство: РД-17-28 от 29.09.2017 г.

 

Срок за изпълнение: 910 дни

 

Срок за изготвяне на техническия проект: 150 дни след одобряването на техническия проект и издаване на Разрешението за строеж ще бъде подписан Протокол 2а и ще стартира изпълнението на строително-монтажните дейности, които са с продължителност 730 дни.

 

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 

  • Строителен надзор: ДЗЗД „Консултанти Хемус 2 -2016“, в което участват: „Евроконсулт“ АД, „Строл 1000“ АД и „Пи Ес Консулт“ ЕООД

 

Стойност на договор: 993 363,63 лв. без ДДС


Договор за строителен надзор: РД-34-5/ 10.11.2017 г.

 

Проектът се финансира от републиканския бюджет.